Virksomhedernes prisstigninger løjer af på årsbasis

Forbrugere 15. maj 2023 -
This describes the image
Foto: Jesper Rais
  • Fødevarevirksomhedernes priser til hjemmemarkedet stiger mindre end de foregående måneder

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at producentpriserne for varer er i april 1,5 pct. højere end samme måned sidste år. Det er lavere årlig stigning end i marts, hvor producentprisinflationen var 3,8 pct. Det er den laveste årlige stigning siden januar 2021.

- Producentprisinflationen er aftaget fra svimlede 37,6 pct. i august sidste år til nu 1,5 pct. i april. Nu er årsstigningen i producentpriserne tilmed lavere end det historiske gennemsnit fra 2006 til 2020, hvor producentpriserne for varer i gennemsnit steg med 2 pct. om året, siger seniorøkonom Kristian Skriver, Dansk Erhverv.

Indekset med start i 2015 for fødevarer til hjemmemarkedet er steget til 142,4 mod 141,9 måneden før. I forhold til samme måned i fjor er stigningen på 14,3 pct. mod 18,3 pct. måneden før.

Der er flere grunde til, at producentprisinflationen for varer er lavere end det historiske gennemsnit. Faldende priser på energi, råvarer og fragt gør det billigere at producere varer i Danmark. Det vil på sigt komme til stor gavn for forbrugerne. 

- Det er fremragende nyt for de danske forbrugere, at de ekstreme prispres, som virksomhederne har været ramt af, aftager kraftigt. Det aftagende prispres vil bidrage til, at forbrugerprisinflationen falder i år. Det står nu klart, at de højeste prisstigninger nu er bag os, og vi har udsigt til at prisstigningerne aftager yderligere i de kommende måneder, siger Kristian Skriver.

Producentprisindekset for varer viser udviklingen i danske producenters salgspriser, når de sælger i Danmark og i udlandet. Det fortæller altså ikke direkte noget om udviklingen i forbrugerpriserne, men der er normalt en tendens til, at forbrugerpriserne følger producentpriserne med en forsinkelse på 3-4 måneder.

 

Opdateret 15. maj 2023