Madkulturen: Skæve råvarer kan komme i spil efter prisstigninger

Forbrugere 22. sep 2022 - 4 min læsetid
This describes the image
Direktør Judith Kyst, Madkulturen, som er en selvejende videns- og forandringsorganisation under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Foto: Madkulturen
  • 6 ud af 10 har ændret madvaner som følge af prisstigningerne på fødevarer den seneste tid. Det viser ny måling fra Madkulturen

6 ud af 10 har ændret madvaner som følge af prisstigningerne på fødevarer den seneste tid. Lige så mange har reageret ved at sætte mere fokus på madspild i husholdningen. Det viser en ny måling fra Madkulturen.

- Prisstigningerne aktualiserer vigtigheden af en madkultur, hvor vi er gearet til at lave mad af det forhåndenværende, bruge flere grøntsager i sæson, udnytte hele råvaren og få mest muligt ud af vores rester, siger direktør Judith Kyst fra Madkulturen.

Men hun stiller også spørgsmålet, hvordan detailhandlen og restaurationsbranchen tilpasser sig en vigende købekraft og stigende priser. 

Judith Kyst mener, at øget fokus på madspild måske igen være en del af en løsning. 

Samtidig lægger hun op til debat med flere spørgsmål: Kan vi bruge mere af det, der ellers bliver sorteret fra i produktionsleddet? Kan supermarkederne give tilbud på råvarer af 2. sortering? Og hvad kan aktører andre steder i fødevarekæden gøre for at skabe værdi ud fra råvarer, der ellers ender som madspild?

Fødevareusikkerhed

Madkulturen indsamlede i maj og juni data til den årlige befolkningsundersøgelse; Madkultur22, som lanceres til november. 

Der blev stillet spørgsmål til ændrede madvaner på grund af stigende priser og fødevareusikkerhed. Spørgsmålene blev gentaget i september, hvad der viste, at 60 pct. havde ændret madvaner i perioden.

- Vi ser en stor stigning i antallet af danskere, der mener, at de har ændret madvaner som følge af prisstigninger fra maj til september, og mange flere oplever også, at madvaner er blevet påvirket som følge af fødevareusikkerhed, siger Judith Kyst. 

Undersøgelsen viser også, at forbrugerne er blevet mere bevidste omkring og fokuserede på husholdningens madspild. Da Madkulturen sidst målte svarede 42 pct., at de havde fået mere fokus på husholdningens madspild som følge af den seneste tids stigende priser på fødevarer. I september var tallet steget til 56 pct. 

- Generelt kan man sige, at vi bliver mere prissensitive og sparsommelige i en situation med stigende fødevarepriser. Men det betyder ikke, at vi ændrer madvaner radikalt. Det handler i højere grad om at strække kødet, købe fødevarer af lidt lavere kvalitet og også ofte handle i discount mv., siger Judith Kyst.

Hun råder forbrugerne til at lave maden selv, da det for langt de fleste er det billigste, sundeste, bedste for klimaet og smager bedst.

-  Det viser alle vores undersøgelser, at danskerne selv synes, siger Judith Kyst og peger på de gamle ”husmoder-dyder” som at undgå madspild, spis efter sæson, stræk kødet, planlæg og lav maden selv. 

Aldi: Bekymring og stress

Nye tal fra discountkæden Aldis forbrugerundersøgelse ALDImeter viser, at bekymringen for de stigende forbrugerpriser nu sætter markante spor i forbrugernes adfærd. Inflationen er tæt på 10 pct.

61 procent af danskerne siger, at deres levevis og fremtidsplaner er påvirket. Og hele 62 procent har nu ændret indkøbsvaner. Det er langt flere end i februar 2022. 

Tallene fra Aldi viser, at danskerne i stigende grad ændrer forbrugsvaner, som konsekvens af stigende priser, mindre rådighedsbeløb og usikkerhed omkring de økonomiske udsigter.

57 procent bruger nu tilbudsapps og tilbudsaviser i deres planlægning af indkøb mod 47 procent i februar. 

Otte ud af 10 svarer, at de er mere opmærksomme på priser mod tilsvarende knap syv ud af 10 ved forrige måling.

ALDImeter, der to-tre gange årligt tager pulsen på danskernes hverdag, viser, at 49 procent giver udtryk for, at de stresser over færre penge til uforudsete udgifter, og 37 procent oplever, at de højere forbrugerpriser går ud over deres livskvalitet. 

At de danske forbrugere nu tager handsken op og ændrer indkøbsvaner er en helt tydelig tendens, fortæller Kristian Jørgensen, data- og forbrugerekspert fra Aldi Danmark:

- Allerede for et halvt år siden var vi danskere bekymrede for den økonomiske situation og de stigende forbrugerpriser. Forskellen fra dengang til nu er, at nu følger adfærdsændringen helt tydeligt med.

Forbrugerøkonom: Spar ikke kun på maden 

At forbrugerne nu i højere grad begynder at ændre adfærd i forhold til prisstigningerne, er godt, mener forbrugerøkonom Lene Okholm og henviser til, at danskerne ifølge ALDImeter tilpasser både ferie-, indkøbs- og fornøjelsesbudgettet. 

- Dagligvareindkøb spiller en vigtig rolle for vores pengepung og hverdagsøkonomi, og her kan vi dagligt eller ugentligt handle på vores bekymring. Men det er stadig vigtigt at se på andre kilder til besparelser, så måltider og madpakker ikke er det eneste, der holder for, siger hun.

Stigninger på el, husleje, gas og vand er udgifter, som er svære at angribe som forbruger og kan derfor skabe frustration og bekymring.

Opdateret 29. sep 2022