Euro Cater slipper nådigt fra corona-halvår

Foodservice 9. dec 2020 - 3 min læsetid
This describes the image
food service dansk cater catering Foto: Dansk Cater

For første gang i en lang årrække kommer Euro Cater Group, der først og fremmest står bag foodservice-grossisten Dansk Cater, ud med fald i både omsætning og overskud i sit nye regnskab, der dækker 12 måneder til og med udgangen af september i år.

Regnskabsårets omsætning i Danmark og Sverige er dykket fra 9,5 mia. kr. til nu 8,2 mia. kr., og EBIT-driftsresultatet fra 583 mio. kr. til 458 mio. kr.

Omsætningsfaldet i Danmark er på 14 pct. - fra 6,2 til 5,3 mia. kr. - men det er ujævnt fordelt. Dykket i omsætning ligger udelukkende på denne side af marts.

Under Dansk Cater-paraplyen ligger AB Catering, BC Catering og Inco.

På bundlinjen i regnskabet er der 281 mio. kr. tilbage mod 368 mio. kr. året før.

Den bagvedliggende årsag til tilbagegangen er naturligvis coronakrisen, der har ramt grossistens kunder i restauranter og andre storkøkkener stenhårdt i lidt mere end halvdelen af regnskabsåret.

"Årets resultat er lavere end forventet ved regnskabsårets begyndelse, men anses for tilfredsstillende under de givne forhold. Resultatet er opnået som følge af en prisværdig indsats fra medarbejderne, ikke mindst under Covid-19-perioden", skriver man i årsrapportens ledelsesberetning.

 

Corona-omsætningstab på 1,4 mia.

Cateringgigantens skæve regnskabsår dækker næsten ligeligt først en periode med normale forhold - og siden det stik modsatte i tiden med de første radikale nedlukninger i foråret og den efterfølgende periode med væsentlige restriktioner.

"Årets resultat og den økonomiske udvikling er i væsentlig grad påvirket af Covid-19-pandemien og de restriktioner, som blev implementeret i Danmark og Sverige samt resten af verden for at dæmme op for pandemiens udbredelse. Frem til medio marts 2020 realiserede koncernen en tilfredsstillende vækst i både omsætning og indtjening sammenholdt med året før. I den resterende del af regnskabsåret har Covid-19 medført et omsætningstab i niveauet 1,4 mia. kr. og en nedgang i EBITDA på ca. 230 mio. kr. (ekskl. kompensation fra kompensationsordninger) målt i forhold til samme periode sidste år", lyder en mere detaljeret redegørelse i ledelsesberetningen.

Under nedlukningen har ca. 900 medarbejdere været hjemsendt i Danmark, og foodservicegiganten har modtaget i alt 89 mio. kr. fra statslige kompensationsordninger.

Den fortsat usikre situation omkring pandemiens fortsatte forløb og de restriktioner, der fra og med i dag igen lukker helt ned for mange af Dansk Caters kunder, har gjort det umuligt at levere de sædvanlige forventninger til resultaterne i indeværende regnskabsår:

"Den aktuelle uvished om Covid-19-udviklingen medfører, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at kvantificere forventningerne til det kommende regnskabsår med tilstrækkelig sikkerhed til at angive en specifik resultatforventning".

Opdateret 13. jan 2021