VALG: Økologisk Landsforening vil tage Coops momsinitiativ videre

Debat og Kommentar 28. okt 2022 -
This describes the image
Foto: Økologisk Landsforening
  •  Debatindlæg af Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening

Momsen er kastet ind i valgkampen. Dansk Folkeparti foreslår generel nedsættelse af moms på fødevarer, som svar på inflationen, og fra i går torsdag den 27. oktober lancerede Coop 365discount en uge uden moms på frugt og grønt for at fremme fødevarer, der gør noget godt for folkesundheden og klimaet.

Vi i Økologisk Landsforening bakker op om initiativet i Coop 365discount, men vi vil mere end det. Vi opfordrer de danske politikere til at sænke momsen på alle økologiske produkter for at udligne prisforskellen på økologi og ikke-økologi.

Som det er i dag tjener staten langt mere på den økologiske kartoffel end på den konventionelle, fordi momsen er den samme, og fordi den økologiske råvare er dyrere end den ikke-økologiske. Den er nemlig produceret naturligt og uden kemiske overspringshandlinger.

Coop 365discount går med deres kampagne foran og tager favntag med differentieret moms og har startet en underskriftsindsamling for at aflevere et klart budskab til politikerne om at skære momsen på frugt og grønt. Men hvorfor nøjes med at påvirke forbrugerne til at købe flere kartofler frem for bøffer? Skal vi ikke i samme ombæring hjælpe dem med at vælge de rene, økologiske kartofler, der sikrer, at vores børn og børnebørn kan tappe rent drikkevand fra vandhanen? De kartofler der sikrer mere biodiversitet og flere dyrearter ved vores marker?

Der er et meget stort flertal i Folketinget, der ønsker en markedsdrevet grøn omstilling og dermed vækst i økologi. Det får vi ikke ved at stille de mest bæredygtige produkter ringere i konkurrencen med de mindre bæredygtige produkter. Og ja, staten taber en indtægt ved at sætte momsen på økologi ned, men den sparer samtidigt udgifter til rensningen af drikkevand, udlægning af nye drikkevandsboringer, et presset vandmiljø og udgifter til tabt natur og biodiversitet.

Kampen for mere grønt på tallerkenen er en kamp, vi i Økologisk Landsforening har stemplet helt ind på. Det er nødvendigt for at kunne brødføde en voksende verdensbefolkning, sikre plads til natur og for at nedsætte klimaaftrykket fra vores mad, og så er det, som Coop selv angiver, godt for folkesundheden.

Vi vil dog i Økologisk Landsforening gerne tage den videre og sænke momsen på alle økologiske fødevarer for at udligne prisforskellen mellem for eksempel øko-koteletter og ikke- øko-koteletter. For også her gælder det, at der ikke er nogen god grund til, at staten tjener mere på den økologiske svinekotelet end den ikke økologiske, når produktionen af den økologiske indebærer et markant mindre antibiotikaforbrug og altså sparer sundhedsvæsnet for store udgifter til at håndtere antibiotikaresistente bakterier. Prisen på kød som sådan må gerne stige. Det skal være dyrere end i dag, men der er ikke nogen god grund til, at det økologiske skal være dyrere end det ikke økologiske. At det forholder sig sådan beror på en markedsfejl, som opstår, fordi der er omkostninger for samfundet ved den ikke økologiske produktion, der ikke kommer til udtryk i dagens produktionsomkostninger.

Økologisk Landsforening har spillet sit forslag om prisudligning ved at nedsætte momsen ind i valgkampen. EU-kommissionen fremlagde det allerede sidste år som en anbefaling til EU´s medlemslande i deres Aktionsplan for Økologi. EU-kommissionen har endvidere redegjort for, at momsprocenten kan differentieres, så den afsejler miljømæssige ambitioner. Vi i Økologisk Landsforenings opfordrer til, at EU-kommissionens anbefaling tages med i udarbejdelsen af den økologistrategi, der arbejdes på som opfølgning på landbrugsaftalen. Ja vi vil sige, Danmark er vel nærmest forpligtet til det.

Dertil opfordrer vi vores skatteministerium og fødevareministerium til i fællesskab at udnytte den nye mulighed for at sikre en mere logisk beskatning af fødevarer, der kan fremme en efterspurgt grøn omstilling. EU- kommissionen har spillet deres træk både med deres økologiske aktionsplan, Farm to Fork strategien og Green Deal. Næste træk ligger hos medlemslandene, hos os selv.