Coop i kæmpe krise: OK og Coop Amba sprøjter to mia. kr. ind i Coop - topchef fratræder

Coop 12. apr 2024 -
This describes the image
Forandringerne vælter ind over kriseramt Coop, der nu siger farvel til topchef Kræn Østergård Nielsen som en konsekvens af de dårlige resultater.    Foto: Coop Danmark
  • Energiselskabet køber 50 pct. ejerskab af Coop Danmark, hvor topchef Kræn Østergaard Nielsen fratræder. Samtidig stopper planen om at udrulle kæden Coop. 

Skrevet af: Søren Tougaard

Et nyt kæmpe trecifret millionunderskud på niveau med sidste år får nu Coop Danmark til at præsentere en økonomisk redningsplan forud for regnskabet.

Coop Danmark ejer i dag 20 pct. af energiselskabet OK. Nu bytter de to koncerner roller, så OK foreløbigt kaster lidt over ca. 1,3 mia. kr. ind i Coop Danmark mod til gengæld at få 50 pct. ejerandel i den nødlidende dagligvarekoncern, der omfatter ca. 950 butikker i kæderne Brugsen, SuperBrugsen, Kvickly og 365discount. 

Efter seks måneders forhandling fremlægger Coop mba og OK aftalen, der sikrer dagligvarekoncernens økonomi.

Aftalen er indstillet til endelig beslutning på Coop ambas landsrådsmøde fredag den 19. april.

- Med OK har Coop Danmark fundet den helt rigtige partner. OK har en stærk økonomi, vi har begge rødder i andelsbevægelsen, og vi samarbejder allerede omkring OKs tank- og el-lade stationer. Derudover kommer OK med stærke kompetencer på dagligvarehandel,” siger Coop Danmarks CEO Kræn Østergaard Nielsen, der har stået i spidsen for forhandlingerne fra Coop Danmarks side.

Som en del af aftalen tilfører parterne Coop Danmark to mia. kroner, der skal styrke virksomhedens eksisterende dagligvare brands SuperBrugsen, Kvickly, Brugsen og 365discount.

50/50 ejerskab

Pengene fra Coop amba, der er foreningen bag Coop Danmark, kommer blandt andet via frasalg af en del af foreningens aktiver, herunder Coop Bank.

Aftalen betyder i grove træk, at Coop amba og OK får et 50/50 ejerskab, men OK får bestemmende indflydelse over Coop Danmark uanset ejerandele. Afhængigt af udviklingen kan ejerandelene komme til at variere.

- Aftalen sikrer ro om Coop Danmarks økonomi – og dermed også om de mange OK-stationer, ladestandere og vaskehaller, som i mange tilfælde ejes og drives på franchisebasis af Coop Danmark eller de selvstændige brugsforeninger. Og så tror vi på, at kapitaltilførslen og partnerskabet kan bidrage til, at Coop Danmark finder tilbage til kernen i det at drive en sund dagligvarevirksomhed centreret om de klassiske og stærke Coop-brands, siger OKs CEO Michael Løve, der selv har en fortid som direktør for Netto, SuperBrugsen og Storbritanniens største byggemarkedskæde B&Q.

Topchef stopper 

Udover kapitaltilførslen er der i forbindelse med aftalen forhandlet en ny bankaftale med de fire banker, som indgår i Coop Danmarks eksisterende banksyndikat. Som led i fokuseringen på kerneforretningen og de eksisterende stærke brands indstilles udrulningen af nye dagligvarebutikker under navnet Coop-kæden.

- Vores erfaringer viser, at kunderne foretrækker SuperBrugsen og Kvickly. Det tager vi konsekvensen af og sætter nu fuld fokus på vores kendte brands. Det betyder også, at de tilbageværende Irmabutikker bliver til SuperBrugsen i stedet for til Coop-kædebutikker, forklarer CEO Kræn Østergaard Nielsen.

I forbindelse med aftalen har Kræn Østergaard Nielsen besluttet at træde tilbage, så snart aftalen er på plads.

- Jeg er glad og lettet over, at vi sammen med OK har fået landet denne betydningsfulde og afgørende aftale, der sikrer Coop Danmarks fremtid. Men jeg er også overbevist om, at det er bedst, at Coop Danmark får en ny CEO med ny energi og nye perspektiver, når aftalen er helt på plads, siger han.

Den beslutning respekterer Michael Løve, CEO i OK.

- Kræn og jeg har tidligere arbejdet tæt sammen, da vi begge var ansat i Coop, og ligesom dengang har vi haft et stærkt samarbejde om at lande en aftale. Jeg forstår fuldt ud Kræns beslutning og har kun respekt for hans måde at gøre det på i situationen.

Bestyrelsesformand i Coop Jeff Gravenhorst takker Kræn Østergaard for hans mangeårige indsats for Coop.

- Kræn er en holdspiller, og for ham er målet aldrig ham selv. Jeg har på nærmeste hold oplevet hans dedikerede indsats og stålsatte vilje til at finde en løsning på Coops udfordringer. Det er lykkes med denne aftale, og det vil jeg gerne sige Kræn en stor tak for.

Jeff Gravenhorst indtræder som arbejdende bestyrelsesformand, indtil en ny CEO er fundet.

Ro om økonomien

Coop Danmarks regnskab for 2023 er endnu ikke offentliggjort, men allerede nu står det klart, at regnskabet ikke bliver tilfredsstillende og bliver på niveau med regnskabet for 2022. Her lød underskuddet på hele 628 mio. kr., mens driftsunderskuddet udviste en mia. kr. 

Regnskabet forventes offentliggjort sidst i april. Coop Danmarks bestyrelsesformand Jeff Gravenhorst, der tiltrådte som formand den 1. oktober 2023 for at skabe et tydeligere fokus på forretningen, siger om fremtiden for Coop Danmark:

- Vi har det seneste år gennemført store og nødvendige forandringer i Coop Danmark, men vi har brug for langsigtede investeringer og ro til at gennemføre en grundlæggende omstilling. Med den nye aftale får vi både ro om økonomien, vi kan fortsætte vores effektiviseringer, og når aftalen forhåbentlig er stemt igennem af landsrådet og godkendt af konkurrencemyndighederne, vil vi sammen med OK gennemføre en gennemgribende omstillingsplan.

Nye ansigter i bestyrelsen

I forbindelsen med aftalen vælges en ny bestyrelse, som tiltræder når Coop ambas landsråd og konkurrencemyndighederne har godkendt aftalen. Jeff Gravenhorst fortsætter som formand, mens CEO i OK Michael Løve indtræder som næstformand.

Herudover kommer bestyrelsen til at bestå af CFO i OK Thor Skov Jørgensen samt to medlemmer af Coop ambas bestyrelse, som vælges i starten af maj.

Yderligere to medlemmer udpeges af OK, ligesom den fremtidige bestyrelse også får fire medarbejderrepræsentanter som medlemmer.

- Bestyrelsen bliver tilført markante kapaciteter indenfor dagligvarehandel, og dermed får Coop Danmark en bestyrelse, som kan drive den turnaround, forretningen skal igennem i de kommende år, siger Jeff Gravenhorst.
 

.

Opdateret 12. apr 2024