Økologisk Landsforening: Staten scorer mere moms på økologi

Afgifter 13. okt 2022 -
This describes the image
Foto: Økologisk Landsforening
  • Højere priser på økologiske varer bør ifølge økologer kompenseres med lavere moms

Økologisk Landsforening forsøger nu at påvirke valgkampen med et budskab om, at staten bør sænke momsen på økologiske varer. Argumentet er, at højere produktionspriser på økologi sender flere momskroner i statskassen.

- Skiftende regeringer har sagt, at omstillingen til økologi skal være markedsdrevet. Det er en god tilgang, men der er én afgørende barriere for den markedsdrevne omstilling. Det er manglende sammenfald mellem pris og produktets belastning på vores planet, skriver Sybille Kyed, som er landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening i et debatindlæg.

Hun forklarer, at økologiske fødevarer er dyrere at producere og dyrere at købe for forbrugerne end ikke-økologiske fødevarer, fordi økologiske varer er produceret naturligt og uden kemiske overspringshandlinger. 

- Den merpris giver staten en større indtægt fra moms på salg af økologi end på konventionelle produkter. Det siger sig selv, det er galt, hvis økologien skal vokse, siger Sybille Kyed.

Økologisk Landsforening foreslår derfor, at momsen på økologi sættes ned, så staten tjener det samme på økologi og ikke-økologi, og sådan at forbrugerne ikke står og skal vælge mellem økologi og et billigere, men mindre bæredygtigt alternativ.

- Vi lægger os i slipstrømmen af EU-kommissionen, der har anbefalet en reduceret økologimoms for at nå målet om, at 25 pct. af EUs landbrugsareal drives økologisk i 2030, siger Sybille Kyed.

Politisk tøven over for at pille ved momsen  

FødevareWatch har taget den politiske temperatur på at ændre ved momsen i lyset af den nuværende situation med inflation og stigende forbrugerpriser. Og her er der ikke umiddelbart megen hjælp at hente - heller ikke for økologerne.

Få partier ser sænkning af momsen som en del af løsningen, mens andre – både fortalere og modstandere af ideen – siger, at implementering af ny moms på fødevarer rent praktisk vil have lange udsigter og ikke hjælpe inflationsramte danskere her og nu.

Kun Dansk Folkeparti vil som det eneste parti aktivt kæmpe for at få sænket fødevaremomsen på samtlige varer for at imødegå inflationen. Kristendemokraterne er et af de partier, som også gerne vil tage livtag med enhedsmomsen på 25 pct. Partiet ser gerne en halvering af momsen på basale fødevarer.

Alternativet ønsker en halvering af moms rettet specifikt mod frugt og grønt. Også Frie Grønne vil som udgangspunkt gerne helt fjerne moms på ”de grønne fødevarer”.

Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige siger til FødevareWatch, at en sænkning af fødevaremomsen ikke teknisk vil kunne lade sig implementere og sænke priserne for borgerne før om halvandet til to år.

- Selv om jeg synes, det er en god idé, så kan det ikke lade sig gøre. Men som udgangspunkt er Nye Borgerlige meget positive over alle forslag til at sænke moms og afgifter. Og hvis det blev stillet som et forslag i Folketinget, ville vi stemme for, siger han til FødevareWatch.
 

Opdateret 13. okt 2022