Gratis toolkit til kæder på jagt efter den næste detailhandelselev

7. mar 2023 -
This describes the image
Kampagnen for detailhandelsuddannelsen er uformel og i øjenhøjde med målgruppen. Flere elever bidrager med egne videoer, hvor de fortæller om at vælge et arbejde med afveksling og gang i den. Foto: Det faglige Fællesudvalg for Detailhandelsuddannelser
  • Fælles kampagne for at tiltrække og rekruttere elever blev lanceret i efteråret 2022

En kampagne for detailhandelsuddannelsen skal over en periode på tre år øge kendskabet til og perceptionen af uddannelsen. 

- Den faglige stolthed ved uddannelsen og den generelle opfattelse af jobbet som faglært i detailhandel skal også have et løft, så vi dermed styrker puljen af dygtige, motiverede kandidater til uddannelsen, siger Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv. 

Målet er, at detailhandelsuddannelsen skal opfattes som en attraktiv og dynamisk uddannelse med masser af karriere- og ansvarsmuligheder. Uddannelsen skal også opfattes som et sted med fokus på fællesskab og sammenhold. Sidst men ikke mindst skal detailhandelsuddannelsen opfattes som en seriøs uddannelse, der munder ud i et respekteret job, som de unge kan være stolte af.

- Detailhandelsuddannelsens største udfordring er fortællingen om, at når du ikke kan blive andet, så kan du altid stå i butik, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen, De Samvirkende Købmænd, DSK.

Hjemmeside med gratis toolkits

På hjemmesiden, der blev lanceret i efteråret, kan virksomheder finde relevant materiale, som film, stories og tekster, der kan understøtte virksomhedens egen rekruttering og tiltrækning af elever. 

- Alt er til fri afbenyttelse ud fra vores anvisninger og er lavet med den hensigt at tiltrække den bedst mulige arbejdskraft til virksomhederne, siger Claus Rosenkrands Olsen, der er uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.  

Dansk Erhverv vil gerne bryde opfattelsen, at uddannelse skal ses som lineær, hvorfor de unge bange ofte er bange for at vælge “forkert”, fordi de oplever det som vigtigt at træffe det “rigtige” valg første gang. Dette kan have den konsekvens, at valget af en erhvervsuddannelse udskydes, fordi det opleves som et endeligt valg af erhverv. 

Et job og et godt liv

De fleste unge anser det at tage en uddannelse som vigtigt, og de ser det som en forudsætning for at få et job og et godt liv. De unges valg får derfor mere strategisk karakter, hvor fokus flyttes fra uddannelsesprocessen til det langsigtede mål.

Sammen med hovedorganisationen Dansk Erhverv er DSK som en del af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser med i kampagnen.

Selv begyndte Claus Bøgelund Nielsen som flaskedreng hos den lokale købmand, blev student, og har arbejdet hele sit voksne liv med detailhandel.

Bag kampagnen står de to bureauer Uncle Grey og CompanYoung, som har forsøgt at knække koden til en kommunikation, der kan løfte detailhandelsuddannelse op på et højere bevidsthedsniveau.

- Det handler om at ruste de unge til bedre at kunne træffe et reflekteret og oplyst valg, så de ikke nødvendigvis - som syv ud af 10 af deres venner - vælger en gymnasial uddannelse, siger Claus Bøgelund Nielsen.

Dansk Erhverv klar til at trække flere ind i kampagnen

Ifølge kampagnesitet detailhandelsuddannelsen.dk bliver unges valg af uddannelse ofte set af dem selv som deres livs vigtigste valg, og hele 43 pct. føler, at valget af ungdomsuddannelse er meget svært.

- Meget af kampagnen har hidtil kørt på sociale medier og outdoor rettet mod de unge med henblik på deres valg af uddannelse i denne tid. Den kommende tid handler det i høj grad om at få flere virksomheder og erhvervsskoler med på kampagnen, så de bruger den og er med til at understøtte det overordnede formål med at øge kendskabet til branchen og de mange muligheder man får med en detailhandelsuddannelse, siger Claus Rosenkrands Olsen.

Den vigtigste rolle for kampagnen er derfor at kvalificere de unges beslutningsgrundlag. Og her skal der tænkes mere i, at kommunikationen til de unge skal vejlede fremfor at informere – og dermed hjælpe den unge med at sortere i den store mængde af information.

For at kunne dække en kampagneperiode på tre år med start i efteråret 2022, er kampagnens visuelle elementer udarbejdet på en fleksible måde og kan sammensættes efter behov.

Dagligvarehandlen sætter fokus på uddannelse

det handler både om at tiltrække og fastholde medarbejdere i en tid, hvor der er øget konkurrence om de ledige hænder. Dagligvarehandlen er verdensmester til at give unge skoletrætte en karriere, der både rækker vidt og bredt takket være de mange ansvarsområder såvel i butikkerne som bagland med distribution, indkøb, markedsføring og HR.

Dagligvarehandlen har både talentprogrammer og masser af uddannelsesmuligheder at tilbyde de unge.  

Men på den anden side kæmpe branchen med en udtalt mangel på prestige. Hvem kender ikke talemåden: Du kan jo altid få et job i kassen.

Opskriften er simpel: Dagligvarehandlen skal have styrket sit image, så flere medarbejdere ønsker at arbejde og gøre karriere i branchen. Læs vores tema her. 

 

Opdateret 9. mar 2023