Nu falder priserne på fødevarer i butikkerne

Politik og samfund 10. nov 2023 -
This describes the image
Foto: Flemming Effersøe
  • Priserne på fødevarer er gået fra stigning i september til fald i oktober, viser tal fra Danmarks Statistik. Samtidig raser priskrigen i dagligvarebutikkerne

I oktober 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 0,1 pct. i forhold til samme måned året før. Og som noget helt nyt er prisen på fødevarer gået fra plus til minus. Samtidig har dagligvarekæderne med Danmarks største dagligvarekoncern Salling Group i front blæst til priskrig.

Ifølge Danmarks Statistik er priserne på fødevarer faldet med 0,8 pct. fra september til oktober.

Sammenlignet med oktober sidste år er priserne på fødevarer steget med 3,7 pct. I september var det tilsvarende tal 5 pct.

- Flere supermarkeder har allerede sat priserne ned på en række fødevarer og et flertal forventer fortsat at sænke priserne over de kommende tre måneder. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med at de globale priser på uforarbejdede priser er faldet mærkbart over det seneste år. Dertil har fødevarevirksomhedernes producentpriser været faldende siden foråret, siger cheføkonom Tore Stramer, Dansk Erhverv.

Fødevarepriser har toppet

Han siger, at det er mest bemærkelsesværdigt, at der nu er tydelige tegn på, at fødevarepriserne har toppet. Og Dansk Erhverv forventer, at fødevarepriserne vil falde yderligere frem mod årsskiftet og ind i 2024.

Tore Stramer skriver i en kommentar til tallene, at det er ”en fremragende nyhed, at inflationen nu flirter med nul-grænsen her op til julemånederne. Det er en udvikling, der forhåbentligt vil understøtte forbruget og dermed den samlede aktivitet i dansk økonomi.”

- Det massive fald i inflationen over det seneste år er ikke set større siden midten af 70’erne og har fuldstændig taget os på sengen. Ved indgangen til 2023 var det bestemt ikke forventningen, at inflationen ville gå i nul inden årets udgang, siger Tore Stramer. 

Energipriser trækker også ned 

- Det er først og fremmest energipriserne, der trækker ned, for de var som bekendt ekstremt høje for et år siden. De tidligere så voldsomme prisstigninger på fødevarer har også fundet bakgearet, siger Las Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank.

Han tilføjer, at inflationen kommer til at stige igen, når tallene ikke længere bliver sammenligner med de ekstremt høje energipriser i efteråret 2022.

- Og den vil blandt andet blive trukket op af de pænt store lønstigninger, vi har udsigt til de kommende halvandet år. Som vi ser det, har inflationen dog kurs mod at blive normaliseret, både herhjemme og i resten af Europa, siger Las Olsen.

Opdateret 10. nov 2023