Et halvt ton slik destrueret efter kioskraids

Kriminalitet 10. nov 2020 - 4 min læsetid
This describes the image
Foto: Henrik Frydkjær

Hælervarer, svindel med moms og afgifter eller ren og skær uvidenhed?

Der kan være mange grunde til, at en kioskejer har slik på hylderne i sin butik uden at kunne dokumentere, hvor varerne er købt.

Tre ud af fire kioskejere kunne ikke fremvise en faktura, da Fødevarestyrelsen kom forbi sammen med Skat og politiet. Det skal en virksomhedsejer kunne - blandt andet som dokumentation for, at varerne er købt lovligt, og at der er betalt moms og skat.

- Vores opgave er at tjekke sporbarhed af hensyn til fødevaresikkerheden, og jeg kan af gode grunde ikke sige, hvorfor butiksejeren ikke har en faktura, siger chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, Michael Rosenmark.

- Vi har tidligere oplevet, at kioskejeren havde en faktura på 10 specifikke varer, men at der var 15 af den vare i butikken. Det kunne skyldes, at nogle kioskejere ikke får en faktura ved alle sine indkøb, men genbruger en gammel faktura, når vi kommer.

De tre myndighederne har nu sammen gennemført fire ud af de fem raids, der er planlagt for i år som en del af tidligere justitsminister Søren Papes (K) projekt ”Tryghed for butiksejere”.

Kun syv butikker uden fejl

Myndighederne har under de fire kontrolrunder været på besøg i i alt 37 udvalgte kiosker og fandt således ved stikprøvekontroller varer uden faktura i 28. Derudover var der kiosker, der havde købt varer hos en ulovlig grossist, manglende registrering af ejerskifte samt problemer med rengøringen.

Alt i alt fik kun syv af de 37 butikker en smilende smiley, mens der var problemer i resten.

- Det er udvalgte kiosker, vi besøger. Steder, hvor vi tidligere har oplevet, at der er problemer, siger Michael Rosenmark.

Mere end et halvt ton slik er ind til videre blevet destrueret i forlængelse af kontrollerne, fordi ejeren af kiosken ikke kunne fremvise en faktura.

- I nogle butikker er i dag der færre varer på hylderne. I nogle tilfælde fordi ejerne er forberedte på, at vi kan komme, og derfor lader det meste ligge på et fjernlager, siger Michael Rosenmark.

Han tilføjer, at butiksejeren får mulighed for at fremskaffe en faktura, før slikket endeligt destrueres - ind til da er det blot midlertidig beslaglagt og står ofte i butikken.

Mere end 300 kg slik venter lige nu på den endelige afgørelse om, hvorvidt det skal destrueres, eller om butiksejeren har fremskaffet en faktura.

Måtte levere slik tilbage

Michael Rosenmark har tidligere i Dansk Handelsblad fortalt om, hvordan butiksejerne fremskaffer en faktura fra en leverandør i eksempelvis Sverige, og at kioskejer og leverandør har en eller anden form for relation.

- Det er vores vurdering, at rigtig mange af dem ikke har fået fakturaer i forbindelse med købet, fordi de ikke ønsker at betale sukkerafgift til Skat, sagde Michael Rosenmark dengang.

Fødevarestyrelsens Rejsehold fandt på kontroller fra 2014 til 2018 i alt 182 ton slik i kiosker og slikbutikker, men myndighederne måtte frigive tre fjerdedele igen, fordi butiksejeren på en eller anden måde fremskaffede en faktura inden for rimelig tid.

Stoppe butikstyverier

Baggrunden for kontrolkampagnen, der består af fem runder - hvoraf fire nu er gennemført, er projekt ”Tryghed for butiksejere”, som tidligere justitsminister Søren Pape (K) stod bag i december 2018.

Udgangspunktet var dengang, at dagligvarebutikker i stigende grad oplever organiserede butikstyverier, og at der er mistanke om, at nogle af tyvekosterne senere bliver solgt i blandt andet kioskmiljøet.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra politiet, der i forbindelse med kontrollerne skal sikre, at varerne ikke er hælervarer. Eller fra Skat, der er med på kampagnen for at tjekke, om der er betalt slikafgift og moms.

 

Fakta: Pape-razzia

Fødevarestyrelsen, Skat og politiet gennemfører i år fem kontrolrunder - blandt andet med henblik på at finde hælervarer fra butikstyverier i dagligvarehandlen

- I alt 37 butikker har haft besøg under de nu fire gennemførte kontroller

- 7 butikker fik en smilende smiley - kategori 1

- 5 butikker fik en kategori 2

- 17 butikker fik en kategori 5

- 9 butikker fik den mest sure smiley, en kategori 4

I alt 572 ton slik er destrueret - godt 300 kg afventer endelig afgørelse

 

Opdateret 13. jan 2021