DSK efterlyser politisk handling efter voldsom stigning i butikstyverier

Kriminalitet 10. nov 2023 -
This describes the image
Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • De mange butikstyverier udfordrer butikkerne, lyder det fra De Samvirkende Købmænd. 

Skrevet af: Søren Tougaard

De seneste syv kvartaler har antallet af butikstyverier været konstant stigende. I tredje kvartal i år blev der anmeldt 6.161 butikstyverier og tallet ventes at runde 24.500, året er omme. 

Det er et omfang, som udfordrer købmænd og andre butiksejere. 

- Det er en uholdbar situation for vores købmænd - og andre butikker, at der ikke politisk bliver grebet ind i forhold til de mange butikstyverier. Vores købmænd oplever en voldsom stigning, og butikstyvene fremturer med en mere og mere rå og truende adfærd, siger adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, Jannick Nytoft og fortsætter:

- Der er ganske enkelt en alt for lille sanktion over for de kriminelle – og i særlig grad den organiserede del - og den store gruppe, der gør det igen og igen. 

 Justitsminister Peter Hummelgaard fik for et halvt år siden købmændenes bud på en handlingsplan, der kan dæmme op for en stigning i antallet af butikstyverier.

 - De Samvirkende Købmænd præsenterede i den forbindelse deres ”10-punktsplan mod færre butikstyverier”, som jeg har med i de videre overvejelser om, hvordan vi kan sætte ind over for butikstyveri, sagde justitsminister Peter Hummelgaard (S) forleden til Dagligvarehandlen.

Ansatte står ofte alene 

I dag har butikstyverier meget lav prioritet i politiets daglige arbejde.

Det betyder i praksis, at de ansatte i butikkerne ofte oplever at stå alene med de kriminelle. Det kan både være ubehageligt og direkte farligt. Flere butikstyverier udvikler sig nemlig til voldssager, når den kriminelle bliver konfronteret.  

- Det gør naturligvis indtryk på mig, at antallet af anmeldte butikstyverier er steget markant det seneste år. Butikstyveri er til stor gene og skaber utryghed for butiksejere, ansatte og kunder. Derfor bør vi fra politisk side løbende overveje, hvordan vi kan styrke indsatsen og dermed få vendt udviklingen, siger Peter Hummelgaard. 
 

Sikker Butik – 10-punktsplan mod færre butikstyverier

1. Billeder af gerningsmænd bør kunne deles i lukket system som “Crimestat” på tværs af detailhandlen
2..Der gives mulighed for lydoptagelser i de enkelte butikker (med skiltekrav)
3. Der indføres stikprøvevis udrejsekontrol f.eks. udenlandske varevogne ved grænsen
4. Der arbejdes for mere synligt politi, herunder at kørsel til butikstyverier prioriteres højere grad, og at politiindsats på SoMe skærpes
5. Myndighederne skærper deres fokus på manglende sporbarhed vedkontrolaktioner i kioskmiljøet
6. Der gives bedre muligheder for opholdsforbud i de enkelte butikker
7. Straframmen skærpes, så der gives højere bødestraf for butikstyverier
8. Der indføres en ny bestemmelse i straffeloven om ”organiseret butikstyveri”, hvortil der knyttes straf efter trappemodel
9. Reglerne om udvisning bør udnyttes i videst muligt omfang i sager om butikstyveri
10. Der indføres mulighed for lønindeholdelse i erstatningssager

Opdateret 10. nov 2023

Top jobs