Fødevarevirksomheder risikerer stop for gas

Udland 1. mar 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Danish Crown
  • Hvis krisen mellem EU og Rusland eskalerer som følge af krigen i Ukraine, kan det stoppe gasforsyningen til store virksomheder

Tre af Danish Crowns slagterier risikerer i lighed med en række andre store produktionsvirksomheder at løbe tør for gas.

Det sker, hvis krisen mellem EU og Rusland som følge af krigen i Ukraine eskalerer i en grad, så importen af russisk gas stopper.

Rusland tegner sig for næsten halvdelen af EU’s import af naturgas. Danske energimyndigheder har beredskabsplaner klar til fordeling af nødlagre af gas.

- Vi har lige nu medarbejdere, der arbejder på at finde løsninger, som meget hurtigt kan nedbringe vores afhængighed af gas betragteligt, så vi ad den vej kan sikre vores andel af fødevareforsyningen, oplyser pressechef Jens Hansen, Danish Crown til Finans.dk

Danish Crowns slagterier i Horsens, Ringsted og ved Sønderborg optræder på listen over ikke-beskyttede virksomheder, som i givet fald ikke vil få andel i nødgassen.

Energinet.dk oplyser på sin hjemmeside, at ”skulle der opstå en kritisk hændelse i gassystemet, fx et brud på en hovedledning, eller udsigt til mangel på gas, vil de fælleseuropæiske kriseniveauer blive aktiveret. Der er i alt tre kriseniveauer: Early Warning, Alert og Emergency.

I tilfælde af en kritisk hændelse eller akut gasmangel, hvor gasmarkedet ikke selv kan sikre forbrugernes efterspørgsel på gas, kan det blive det nødvendigt at erklære Emergency.

Emergency medfører ikke nødvendigvis afbrud af forbrugere, men Energinet har i kritiske situationer mulighed for at afbryde gasforsyning til danske såkaldte ikke beskyttede forbrugere.

Disse såkaldte ikke-beskyttede kunder er opført på en liste, som omfatter en lang række af Danmarks største produktionsvirksomheder. Udover slagterier er er det mejerier, fiskeoliefabrikker, medicinalvirksomheder, kartoffelmelsfabrikker, teglværker, ingrediensvirksomheder og bryggerier.

Opdateret 1. mar 2022