Afgiftsstigning: Unge køber færre cigaretter

Trends 9. sep 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Arkivfoto: Colourbox
  • Afgiften er steget på både cigaretter og røgfri tobak, og stiger igen ved årsskiftet. Regeringen ønsker ikke at øge prisen mere end den allerede vedtagne

Færre unge ryger, og næsten hver fjerde af de unge rygere siger, at de ryger mindre, efter at prisen på en pakke cigaretter steg med ca. 14 kr. for halvandet år siden. 

Men samtidig har en større andel af de unge kastet sig over den røgfri tobak, der dog også er berørt af afgiftsstigningen.

Ifølge ”§RØG – En undersøgelse af tobak, adfærd og regler”, som Statens Institut for Folkesundhed har offentliggjort, er andelen af unge, der ryger, faldet fra 20,1 pct. i 2020 til 17,8 pct. i 2021. Men det betyder ikke, at de helt har skippet tobakken. De yngste har i højere grad prøvet e-cigaretter og røgfri tobak først og i mindre grad cigaretter og vandpibe, sammenlignet med de øvrige aldersgrupper i undersøgelsen.

Undersøgelsen er foretaget blandt unge i alderen 15-29 år og viser, at andelen af unge, der bruger mindst ét tobaks- eller nikotinprodukt, er steget fra 27 pct. i 2020 til 28,6 pct. i 2021.

Afgiftsstigning, der trådte i kraft 1. april 2020, var et forsøg på at få færre unge til at ryge, og det det blev samtidig vedtaget, at prisen skal stige igen ved årsskiftet. Denne gang en mindre stigning på ca. 5 kr.

Som en del af indsatsen blev det besluttet, at tobakken skal være gemt væk i butikkerne, der heller ikke må reklamere for salget.

 

Skal ikke stig mere end vedtaget

Beslutningen om en afgiftsstigning blev taget af et flertal i Folketinget og var et kompromis. Partierne til venstre for Regeringen ønskede en endnu højere afgift, mens blandt andre Dansk Folkeparti kun ønskede en regulering, der følger andre prisers bevægelse.

Skatteminister Morten Bødskov (S) fast holder fast i den allerede vedtagne afgiftsforhøjelse. Det fremgår i et svar til Sundhedsudvalget, der spørger, om man som en følge af undersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed vil sætte prisen yderligere op:

”Afgiftsstigninger har (dog) den ulempe, at de ikke kun rammer unge rygere, samt at de belaster dem med lave indkomster mest. Herudover vil afgiften for tobak efter afgiftsstigningen i 2022 være så høj, at yderligere forhøjelser er forbundet med et negativt provenu, som skal finansieres. Det skyldes bl.a. den øgede grænsehandel. På nuværende tidspunkt har regeringen derfor ingen planer om at hæve tobaksafgifterne yderligere.”

Skatteministeren har tidligere sagt, at grænsehandlen med cigaretter forventes at stige fra 250 mio. stk. til ca. 940 mio. stk., mens grænsehandlen med røgtobak forventes at stige fra 200 mio. gram til ca. 275 mio. gram efter den fulde afgiftsforhøjelse i 2022.

De øgede afgifter kan samtidig påvirke mængden af indsmuglede cigaretter. Ifølge en pressemeddelelse fra Toldstyrelsen blev der i 2020 tilbageholdt i alt 16 mio. ulovlige cigaretter. I de første seks måneder af 2021 har Toldstyrelsen tilbageholdt over 10 mio. ulovlige cigaretter.