Salling Group: ”Det er ikke et hypermarked, vi vil bygge i Hjørring”

Salling Group 1. jul 2021 - 6 min læsetid
This describes the image
I ansøgningen beskrives, at A-Z og et nyt Bilka Food rent designmæssigt skal være forskellige. Dette for ikke at ligne et hypermarked. Illustrationen er fra Salling Groups ansøgning til Hjørring Kommune

Salling Group vil bygge et nyt fødevaremarked, Bilka Food, i Hjørring.

Det 3100 kvm. store varehus skal ligge klos op ad dagligvarekoncernens eneste tilbageværende A-Z, der svarer til nonfood-afdelingen i et Bilka-varehus.

Det bliver ikke et Bilka-varehus, lyder det fra Salling Group.

- Jo, det gør, lyder det fra John Wagner, der er adm. direktør for købmændenes interesseorganisation, De Samvirkende Købmænd.

- Og det er klart i modstrid med planlovens intentioner.

Hjørring Kommunes politikere vil dog gerne have det nye varehus, og efter en godkendelse 30. juni af de indledende øvelser i kommunens teknik- og miljøudvalg skal der nu udarbejdes en ny lokalplan for et bydelscenter, et kommuneplantillæg og en miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Men der er lang vej igen, før Salling Group får sit ønske opfyldt, og står til DSK, kommer det ikke til at ske – ikke uden en retssag i hvert fald.

- Salling Group skriver godt nok i ansøgningen, at der ikke er tale om et hypermarked. Men med seks meter mellem Bilka Food og A-Z er det svært at se, at det kommer til at fremstå som andet. Lur mig, om der ikke med tiden vil komme en overdækning mellem de to. Der er nok heller ikke tvivl om, at Salling Group vil markedsføre butikkerne under ét som en Bilka – og det er også sådan, forbrugerne vil se dem, siger adm. direktør i DSK, John Wagner.

 

This describes the image

Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand

Det er, hvor den røde murstensbygning til højre står, at Bilka Food skal bygges. Bygningen indeholder i dag et bowlingcenter, men er ejet af Salling Group.

 

En omgåelse af planlovens intentioner

John Wagner ser derfor ansøgningen som Salling Groups (ulovlige) krumspring for at omgå de politiske hensigter med planloven.

I ”Vejledning om detailhandelsplanlægning” fra 2017 står: ”Det er dog fortsat ikke hensigten at muliggøre nye hypermarkeder eller hypermarkedslignende indkøbscentre, som er butikskoncepter, hvor en større udvalgsvarebutik designmæssigt fremtræder som en identificerbar enhed sammen med en dagligvarebutik.”

Den formulering kender Salling Group også – og den er der taget højde for i ansøgningen, en 22 sider lang skrivelse, som rådgivningsvirksomheden Cowi har stået for.

I den står, at ”Bilka Food ikke sammen med A-Z kan betragtes som et hypermarked eller en hypermarkedslignende butik, men er en dagligvarebutik, der opføres ved siden af, men adskilt fra en udvalgsvarebutik (…) Bilka Food vil blive udformet med sit eget designmæssige udtryk (…) så den i princippet kunne have en anden ejer”.

 

Koster andre butikker livet

I både DSK og Coop frygter man for resten af dagligvare- og detailhandlen i kommunen og i de omkringliggende kommuner.

- En Bilka i Hjørring vil selvfølgelig skabe problemer for både bymidtens butikker og butikkerne i indkøbscentret Metropol, der i forvejen er ramt af, at Salling Group har en Føtex uden for bymidten. Men også Frederikshavn vil blive ramt, og jeg forventer da også en reaktion herfra, siger John Wagner.

I Metropol ligger blandt andet en Kvickly, og informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen siger, at en Bilka ”naturligvis kan få alvorlige konsekvenser for Kvickly Hjørring.”

- Vi er helt på linje med DSK i denne sag. Det strider mod planloven, hvis Bilka får opfyldt sit ønske i Hjørring, og det er helt uacceptabelt at bøje planloven på denne måde, siger Jens Juul Nielsen.

- Konsekvensen for butiksudbuddet i regionen vil være voldsomme, og det kan også få alvorlige konsekvenser for vores butikker, siger han.

Godt to km fra A-Z ligger en Meny, der ikke bliver en del af den bydel, som Saling Group definerer. Lige uden for bydelsgrænsen ligger også en Rema 1000 – og i selve bydelen er Netto og Aldi.

Salling Group forventer ifølge ansøgningen, at Bilka Food vil omsætte for 150 mio. kr., og koncernen lægger da heller ikke skjul på, at varehuset naturligvis vil tage omsætning fra andre butikker.

”.. 80 pct. af butikkens omsætning ville således blive hentet fra Hjørring Kommune eller fra turister, hvilket ville ske som en omfordeling af dagligvareomsætningen mellem den nye butik og de eksisterende dagligvarebutikker", står der i ansøgningen.

En lille del af omsætningen, nemlig 5 pct. vil ryge fra Bilka i Aalborg, og 25 mio. kr. tages fra nabokommunerne Brønderslev og Frederikshavn.

 

Behov i 2033

Salling Group foreslår, at området ved A-Z ændres til et bydelscenter, hvilket er muligt i byer med over 20.000 indbyggere.

Ifølge Cowis beregninger vil der i den foreslåede afgrænsning af bydelen være behov for omkring 5.100 kvm. dagligvarebutik i bydelen i 2033. Med en Bilka Food vil der være 150 kvm. for meget, men ”det er vurderet, at det vil ligge inden for rammerne af de gældende regler”, står der i ansøgningen.

- Kan vi så regne med, at Salling Group først åbner sin Bilka Food i 2033, spørger John Wagner retorisk.

Han tror ikke på, at 150 mio. kr. i omsætning holder. Det er da også en beregning fra 2013.

- Når Salling Group sætter omsætningstal på, plejer det at ligge i underkanten. Derudover vil A-Z også sælge flere udvalgsvarer, når der kommer et supermarked til. De trækker gensidigt kunder til hinanden, og det rammer udvalgsvarehandlen, siger Wagner.

Ifølge ansøgningen er det tidligere vurderet, at udvalgsvareomsætningen vil stige med 50 mio. kr., svarende til ca. fem til syv gennemsnitlige udvalgsvarebutikker i en bymidte.

 

Ikke første forsøg

Det er langt fra første gang, at Salling Group forsøger at få et Bilka-varehus placeret nord for Limfjorden – i første omgang var både Frederikshavn og Hjørring Kommune i spil. Men ret hurtigt endte Hjørring med at være målet.

Første konkrete forsøg var i 2011, da Salling Group truede med at lukke A-Z, hvis ikke Hjørring Kommune var positivt indstillet på en Bilka. Det var Hjørring kommune, men sagen endte i 2014 med, at Naturstyrelsen nedlagde veto.

I 2017 ønskede Hjørring Erhvervscenter foretræde for Folketingets Erhvervs- og Vækstudvalg for at drøfte muligheden af at omdanne A-Z varehuset i Hjørring til et Bilka.

Det blev dog aldrig til noget, fordi erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) understregede, at det ikke fremover ville blive muligt at åbne nye hypermarkeder i Danmark.

Det var i forbindelse med en revision af planloven, der lagde flere beslutninger over til kommunerne.

Om det lykkes denne gang, vil vise sig, men der kan gå mange år, før den endelige afgørelse er klar.

Dels har Erhvervsministeren pligt til at gøre indsigelse over for forslag og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser, dels vil DSK gøre sit til, at en Hjørring Bilka aldrig bliver en realitet.

- Vi følger sagen til dørs, også hvis det skal kræve en tur i retten, siger John Wagner.

Opdateret 1. jul 2021