Skatteminister siger nej til lavere benzinafgifter

Politik og samfund 7. jun 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Siden den 22. april i år, hvor UnoX åbnede en lynladestation i Nyborg, er benzinpriserne kravlet op over 18 kr. per liter. Arkivfoto: Flemming Effersøe
  • Regeringen mener ikke, at en lempelse af afgifterne på benzin og diesel i Danmark er den rigtige vej at gå

Skatteminister Jeppe Bruus og resten af regeringen ser med stor alvor på udviklingen i priserne på bl.a. brændstof. Men der er ingen hjælp at hente for de danske bilister.

- For mange husstande kan den aktuelle stigning i priserne have betydelige økonomiske konsekvenser. Og regeringen er opmærksom på, at den midlertidige nedsættelse af afgifterne på benzin og diesel i Tyskland i sommeren 2022 kan forventes at medføre øget grænsehandel i perioden, om end det er vanskeligt at skønne over niveauet herfor, skriver skatteministeren i et svar til Eva Kjer Hansen, som er medlem af Folketinget for Venstre.

I lighed med flere andre folketingspolitikere har hun stillet spørgsmål til ministeren om de høje danske benzinpriser, ligesom mere end 93.000 danskere via et borgerforslag støtter et forslag at fjerne afgifter på benzin og diesel. Det er til 2. behandling i dag i Folketinget. 

Men i svaret til Eva Kjer-Hansen, som også spørger i hvilket omfang ministeren vurderer, at grænsehandlen vil stige, som følge af at Tyskland sænker afgifterne, så er det altså regeringens holdning, at kuren ikke er en lempelse af afgifterne på benzin og diesel på den danske side af den tysk-danske grænse.

- En nedsættelse af afgifterne vil øge CO2-udledningerne og vanskeliggøre uafhængighed af fossile energikilder, idet forbruget af fossile brændsler dermed forventeligt stiger. Det vil dermed gøre det vanskeligere at nå 70 pct.-målet, skriver skatteministeren i sit svar. 

Flertal imod borgerforslag

Et flertal i Skatteudvalget anbefalede i sin betænkning den 2. juni ikke at følge borgerforlaget ved 2. behandlingen i dag.

Og heller ikke af Venstre, som skriver: - Det konkrete borgerforslag om at afskaffe benzin- og dieselafgifter vil betyde et provenutab for statskassen på ca. 25 mia. kr. Forslaget er ufinansieret, så selv om forslaget er sympatisk, så vil det være økonomisk uansvarligt at gennemføre det. Uden modgående besparelser vil forslaget samtidig kunne være med til at øge det inflationære pres. Ligeledes vil en afskaffelse af benzin- og dieselafgifter ikke fremme den grønne omstilling og vil svække muligheden for at nå Danmarks klimamål. 

Så Danmarks 2,8 mio. bilejere får ikke ad den vej hjælp fra Christiansborg til benzinpriser, der har en listepris tæt på 20 kr.

 

Opdateret 8. jun 2022