Højeste stigning i forbrugerpriser siden 2012

Politik og samfund 10. sep 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Coop
  • August 2021 stod for den højeste stigning i det samlede forbrugerprisindeks siden 2012. Fødevarer holder sig nogenlunde i ro

August 2021 står for den højeste samlede stigning i forbrugerprisindekset siden 2012.

Sammenlignet med samme måned forrige år tegner indekset sig for en stigning på i alt 1,8 pct., hvilket er den højeste stigning siden december 2012, hvor stigningen lå på 2,1 pct.

På trods af at både dagligvarekæder og leverandører herhjemme længe har spået, og frygtet, stigende fødevarepriser som følge af de generelt stigende priser på alt fra logistik til råvarer og ingredienser, har det stadig ikke resulteret i markante stigninger i indekset for fødevarer og ikke-alkoholiske drikke.

Sammenlignet med august 2020 er indekset for fødevarer og alkoholiske drikkevarer "blot" steget med 0,6 procentpoint.

Omvendt forholder det sig med tobak og alkoholiske drikkevarer, som havde den største årlige prisstigning i august. Stigningen på 4,6 pct. skyldes hovedsageligt højere priser på tobak. 

Stigende inflation rundt om hjørnet

Selvom fødevarer endnu ikke har været ramt i nævneværdig grad, skal danskerne dog forberede sig på, at inflationen kan stige - hvilket betyder dyrere varer.

- Der er store usikkerheder omkring inflationen fremadrettet. De globale råvarepriser er steget mærkbart i særligt starten af 2021 og den globale aktivitet er stærkt tiltagende. Herhjemme er den økonomiske aktivitet sprunget kraftigt i vejret efter vinterens genåbning. Det gør, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft i et så stort omfang, at det er vanskeligt at skaffe hænder nok. Dertil har virksomheder svært ved at få varer hjem, fordi der i øjeblikket er globale flaskehalse i forsyningskæderne. Stigende råvarepriser, globale flaskehalse og mangel på arbejdskraft kan sende inflationen et hak op, lyder det i en analyse fra Kristian Skriver, seniorøkonom ved Dansk Erhverv.
 

Opdateret 10. sep 2021