Nemlig.com-ejer afviser problemer i leveringen til ældre borgere

Nemlig.Com 3. jun 2021 - 3 min læsetid
This describes the image
Nemlig.coms adm. direktør Stefan Plenge. Foto: Peter Hartley
  • Balladen om arbejdsforholdene hos Nemlig.com har fået kommuner til at overveje samarbejdet med netsupermarkedet. Direktør afviser påstande

”De selvstændige vognmænd, der kører for Intervare i Københavns Kommune, tjener cirka 45.000 kr. om måneden med en gennemsnitlig arbejdsdag på 8 timer mandag til fredag”.

Sådan lyder Nemlig.com-direktør Stefan Plenges svar på Københavns Kommunes anklager mod Intervare, der ejer Nemlig.com.

Intervare har speciale i at servicere ældre borgere, der er visiteret til levering af dagligvarer. Det er kommunerne, der indgår aftalerne med Intervare, der lige nu har aftaler med ca. 40 kommuner. Kommunerne betaler leveringen til de ældre.

I forbindelse med anklagerne om dårlige arbejdsforhold hos blandt andet chaufførerne hos Nemlig.com har flere kommuner varslet, at de ville undersøge forholdende nærmere og eventuelt opsige samarbejde.

En af kommunerne er København, der ifølge en pressemeddelelse fra Nemlig.com beskylder ”Intervare for at bryde de sociale klausuler på to væsentlige områder. For det første hævdede kommunen, at de transportfirmaer, der bringer varerne ud for Intervare, er at betragte som lønmodtagere hos Intervare i stedet for selvstændige vognmænd. For det andet beskyldte Københavns Kommune Intervare for en underbetaling på transportområdet som følge af, at kommunen havde antaget, at den daglige arbejdstid var på 12 timer uden pauser, for dem som bringer varerne ud mandag til fredag”.

Ingen af delene er rigtige, lyder det fra Stefan Plenge:

- Grundlaget for Københavns Kommunes konklusioner er ganske enkelt ikke korrekt. Derfor har vi nu sendt en omfattende redegørelse til kommunen, hvor vi tilbageviser de urigtige påstande, der er blevet fremsat.

Intervare har nu sendt en 12-siders redegørelse sendt til Københavns Kommune.

- Intervare er en dansk virksomhed med ordnede forhold og herunder overenskomst for sine medarbejdere i varehuset. Medarbejderne, der pakker varer, tjener mellem 29.100 kr. og 42.500 kr. om måneden plus feriepenge for en 37 timers arbejdsuge afhængig af, hvornår på døgnet man arbejder. Al transport af selskabets varer har siden opstarten af samarbejdet med Københavns Kommune for 20 år siden, været udliciteret til selvstændige vognmænd. De vognmænd, der forestår udbringningen af varerne til borgerne i Københavns Kommune, har et overskud på ca. 45.000 kr. om måneden med en arbejdsdag på ca. 8 timer mandag til fredag i dagtimerne. Dette beløb er opgjort efter, at vognmanden har afholdt udgifter til varevogn, brændstof, forsikringer etc. Vi har dermed sikret vognmændene en god betaling for det vigtige stykke arbejde de udfører. En betaling der i øvrigt er højere, end hvis de havde været ansat som chauffører og aflønnet efter overenskomst, siger Stefan Plenge i pressemeddelelsen.

 Han forventer, at Københavns kommune nu går i dialog med Intervare, ”så de misforståelser der er opstået hos kommunen kan blive opklaret og det gode samarbejde kan fortsætte”.

Regnskabet for Intervare for det skæve regnskabsår 2019/20 viser en omsætning på 143,5 mio. kr. mod sidste regnskabsårs 134 mio. kr. Resultatet er faldet lidt fra 1,6 til 1,4 mio. kr.        

 

Opdateret 3. jun 2021