Flertal i to udvalg: Københavns Kommune skal ophæve kontrakt med Nemlig.com-ejer

Nemlig.Com 20. jan 2022 - 4 min læsetid
This describes the image
Screendump: Intervare
  • En langvarig strid mellem Københavns Kommune og Intervare skal dog først endnu en gang i Borgerrepræsentationen

Efter en tur gennem kommunens juridiske afdeling og de seneste dages møder i to udvalg i kommunen skulle sagen i dag være endeligt afgjort. Men afgørelsen er udsat igen, igen. Og det selv om et flertal i begge udvalg er enige.

Et flertal i både Socialudvalget og i Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune har henholdsvis onsdag og torsdag besluttet, at kontrakten med Nemlig.com-ejer Intervare bør ophæves før den udløber - med et varsel på fire uger.

Beslutningen skal dog en tur omkring Borgerrepræsentationen, før den er endeligt vedtaget.

Årsagen til udsættelsen er, at medlemmer af både Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt at gøre brug af den såkaldte 'standsningsret'. Den betyder, at man som medlem af et politisk udvalg har ret til - trods evt. flertal - at standse en udvalgsbeslutning og kræve, at den afgøres i Borgerrepræsentationen.

Det betyder, at der først vil ligge en endelig beslutning d. 3. februar.

Intervare leverer dagligvarer til ældre og udsatte borgere, der ikke selv kan gå i butikker, og kommunen betaler leveringen. Nemlig.coms ejer har aftaler af den slags med flere end 40 kommuner.

Kontrakten blev indgået i 2017, og står til at udløbe med udgangen af april 2022, hvor et nyt udbud træder i kraft. Intervare har arbejdet sammen med kommunen stort set uafbrudt siden 2003. Lignende kontrakter har Intervare med godt 40 kommuner.

Intervare fortalte onsdag aften i en pressemeddelelse, at virksomheden havde foretræde for de to udvalg for at forklare politikerne sin side af sagen.

 

Har fået flere chancer

Afgørelsen om en ophævelse af kontrakten har været længe undervejs. Ovenpå afsløringer af dårlige løn- og arbejdsvilkår for chaufførerne hos Intervare besluttede et flertal i Borgerrepræsentationen i oktober 2021, at man kunne ophæve kontrakten med Intervare, hvis virksomheden ikke fik rettet op på en række kritikpunkter inden 1. november 2021, herunder efterbetaling af chaufførerne.

Det gjorde Intervare imidlertid ikke, vurderede kommunens CSR-enhed, og den juridiske vurdering og anbefaling til politikerne blev derfor at ophæve kontrakten.

- Det er en rigtig ærgerlig sag, som jeg helst havde været foruden. I mine 12 år i Københavns Kommune har jeg aldrig oplevet noget lignende. Vi skal kunne regne med, at vores samarbejdspartnere behandler deres medarbejdere ordentligt og giver dem en fair løn. Og det er uanset, om der er tale om ansatte eller underleverandører. Jeg havde håbet, at vi kunne sætte punktum i sagen nu, for jeg synes ærligt talt ikke længere det er anstændigt over for hverken de ældre, der må leve med usikkerheden, eller over for chaufførerne, at vi ikke er kommet frem til en konklusion endnu, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) oven på torsdagens møde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Da kontrakten med Intervare er indgået af både Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, blev sagen på samme vis behandlet i Socialudvalget onsdag, og her var der ligeledes et flertal for at ophæve kontrakten.

- Intervare A/S har ikke overholdt aftalerne. De har fået udsættelser og talrige chancer for at rette op. I Københavns Kommune har vi slået os op på, at vi har nogle tydelige sociale klausuler, når vi indgår kontrakter med leverandører. Reglerne er ens for alle. Hvis vi ser igennem fingrene med, at chaufførerne, som Intervare bruger, får for lidt i løn, er det jo lige meget, hvad vi skriver ind i vores udbud, så er det bare tomme ord. Vi har et alternativ og et akutberedskab klar, så ingen sårbare og ældre borgere kommer til at stå uden varer, siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (Ø).

Fakta:

- Københavns Kommunes CSR-enhed gennemførte i foråret og sommeren 2021 en række undersøgelser, kontrolbesøg og dybdegående interviews med de ansatte chauffører hos Intervare.

- Kommunens CSR-enhed konstaterede bl.a., at Intervare A/S underbetalte sine chauffører, som heller ikke havde mulighed for at afholde ferie eller melde sig syge ved sygdom. Desuden havde chaufførerne meget lange arbejdsdage og -uger.

- Intervare har - ligesom alle andre af kommunens leverandører - skrevet under på en arbejdsklausul, som stiller krav om, at de medarbejdere, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have løn- og arbejdsvilkår svarende til overenskomsten på området

- I oktober 2021 besluttede et flertal af politikerne i Borgerrepræsentationen, at kontrakten med Intervare A/S kunne ophæves, hvis Intervare A/S ikke inden 1. november 2021 efterbetalte den manglende løn til chaufførerne og implementerede en ny forretningsmodel, der sikrer chaufførerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår fremadrettet. Politikerne besluttede desuden at pålægge Intervare A/S dagbøder på ca. 7.200 kr. og tilbageholde det månedlige vederlag af ca. 400.000 kr., indtil Intervare A/S efterlever kravene.

Kilde: Københavns Kommune

Opdateret 20. jan 2022