Skærpede straffe for butikstyveri lader vente på sig

Lovgivning 27. maj 2021 - 4 min læsetid
This describes the image
Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • De ventede stramninger af strafferammen ved butikstyveri har været længe undervejs - og butikslivet må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Justitsministeren venter af fremsætte et lovforslag i næste Folketingssamling

Trods politiske ambitioner om det modsatte har butikslivet længe måttet spejde langt efter de ønskede stramninger af strafferammen ifm. butikstyveri.

Nu tyder det dog på, at der kan være nye vinde på vej. Gennem Folketingets Retsudvalg har Hans Kristian Skibby (DF) spurgt justitsminister Nick Hækkerup til, hvornår ministeren agter at levere på hensigterne om at skærpe strafferammen. Spørgsmålet kommer på bagkant af, at ministeren tidligere har givet udtryk for, at regeringen er enig i, at straffen for butikstyveri skal være mindst 1.000 kr., at en bøde for butikstyveri altid skal være større end værdien af det, der er stjålet, samt at det skal være muligt at udvise udlændinge i førstegangstilfælde af butikstyveri i det omfang, det ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

- Vil ministeren oplyse, hvornår regeringen agter at leve op til tilsagnet om at gennemføre den nødvendige stramning af lovgivningen, så vi kan få skærpet sanktionerne over for butikstyve m.v.? Lyder det i spørgsmålet fra Hans Kristian Skibby til Nick Hækkerup.

Lovforslag lige om hjørnet

Som svar på spørgsmålet fra Hans Kristian Skibby lyder det fra justitsministeren, at man forventer at fremsætte et lovforslag "om skærpet straf i sager om butikstyveri" under næste Folketingssamling (efter sommerferien, red.)

"Det er således fortsat regeringens klare opfattelse, at der skal ske en generel forhøjelse af bødeniveauet i sager om butikstyveri, så den laveste bødetakst stiger fra 500 kr. til 1.000 kr., mens de øvrige bødeniveauer hæves, så bødetaksten altid overstiger værdien af den stjålne vare. Endvidere er det regeringens holdning, at reglerne om udvisning, herunder administrativ udvisning, skal udnyttes i videst muligt omfang i sager om butikstyveri," lyder det i svaret.

“Vi oplever tit, at spørgsmål til ministre og den siddende regering besvares uklart”

Hos De Samvirkende Købmænd (DSK) har man længe efterspurgt hårdere sanktioner mod især de organiserede grupper af især udenlandske tyve, som systematisk går efter bestemte varegrupper med høj gensalgsværdi, hvorefter de skyldige forsvinder ud af landet. I organisationen ser man ministerens udmelding som positive takter efter lang ventetid. 

- Vi oplever tit, at spørgsmål til ministre og den siddende regering besvares uklart, men i det konkrete tilfælde, svarer justitsminister Nick Hækkerup befriende klart og konkret på spørgsmålet fra Hans Kristian Skibby. Det giver grund til optimisme.

Gammel vin på nye flasker

Søren Pape Poulsen (K) luftede faktisk idéen om skærpede straffe i Tryghedspakken for butiksejere under sin tid som justitsminister, der sluttede i juni 2019 - uden et fremlagt lovforslag.

Sidenhen varslede justitsminister Nick Hækkerup tilbage i februar 2020, at man samme efterår (2020) ville fremsætte et lovforslag i åndelig forlængelse af Søren Pape Poulsens oplæg, men igen uden held - selvom lovforslaget var en del af den lovplan, som statsminister Mette Frederiksen fremlagde ved Folketingets åbning i oktober.

Hos DSK ser man ikke lovforslaget som en genvej til bedre tider, men et vigtigt skridt på vejen.

- Den enkelte butiksejer bliver ikke tryggere, alene fordi strafferammen hæves. Men højere straffe betyder, at det på sigt vil blive nemmere at udvise organiserede kriminelle, bander, da der skal færre overtrædelser til at retfærdiggøre strikse sanktioner som udvisningsdomme, lyder det blandt andet fra næstformand i DSK Claus Bøgelund Kegel Nielsen

- Nu har vi ventet i to år på lovforslaget, selvom der er bred enighed på tværs af partierne om, at der skal stramninger på bordet. På jysk er det temmelig træls, at det ikke er gennemført endnu, men vi tror og håber på, at det bliver gennemført i det kommende år. 

Dagligvarehandlen har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup, men ministeriet er ikke vendt tilbage med svar. Vi har blandt andet spurgt ind til, hvad der (udover corona) har gjort, at regeringen trods hensigterne ikke er kommet i land med lovforslaget endnu som ventet? Derudover har vi spurgt, hvornår i det kommende folketingsår ministeren venter at præsentere lovforslaget.

Opdateret 27. maj 2021