Tilbudsaviser: SF-forslag om Ja tak til reklamer fremsat

Lovgivning 10. mar 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Illustration: Ulrik Samsøe Figen
  • Regeringens støtteparti SF vil vende den eksisterende ordning om, så forbrugerne aktivt skal tilvælge trykte reklamer

Efter mange års debat om husstandsomdelingen af de trykte tilbudsaviser kommer Folketings-politikerne nu til at tage stilling til et konkret forslag fra regeringens støtteparti SF om at vende den eksisterende ordning på området om.

Ifølge beslutningsforslaget skal husstandene om et par år aktivt tilvælge reklamerne - frem for som i dag at skulle gøre noget, hvis man ikke ønsker dem.

Forslagsstillerne ønsker af hensyn til miljøet at reducere mængden af privat papiraffald. De henviser til en undersøgelse fra Miljøstyrelsen, der når frem til, "at der i 2016 blev omdelt mere end 113.000 t trykte reklamer, hvilket betød, at tilbudsaviser udgjorde hele 35 pct. af det samlede pap- og papiraffald fra private husstande."

Det er en udbredt opfattelse, at en Ja tak-ordning vil reducere antallet af husstande, der modtager trykte reklamer. I 2019 gjorde Coop sig bemærket med et forslag om helt at forbyde dem, og en Coop-analyse viste, at 55 pct. af danskerne var med på ideen.

En række organisationer med Dansk Erhverv og den grafiske branches Grakom i spidsen har advaret mod forslaget med argumenter om, at det vil koste arbejdspladser, skabe problemer for lokalaviserne og skade detailhandlens muligheder for lokal markedsføring - uden en miljøgevinst af betydning. 

Vedtages et beslutningsforslag som dette, vil det i hovedreglen ende i en egentlig lovgivning.

Opdateret 10. mar 2021