Ny lov: Test og isolation - eller bøde - efter shoppetur i grænsebutikker

Lovgivning 7. feb 2021 -
2 min læsetid
This describes the image
Foto: Ulrik Samsøe Figen
  • Danskere, der køber ind i grænsehandlen, risikerer en bøde, hvis krav om test og senere isolation ikke overholdes

Det har længe været en opfordring fra de danske myndigheder, at danske forbrugere for at undgå at sprede smitte med corona undlader at købe ind i grænsebutikkerne syd for den dansk-tyske grænse.

Nu betyder en hastelov, at det er et krav, at danskere, der vælger at krydse grænserne, skal testes for corona, når de kommer tilbage til Danmark.

Derefter er det et krav, at man går i isolation i ti dage – isolationen kan dog afkortes til mindst fire dage, hvis endnu en test er negativ.

Overholdes reglerne ikke, kan det koste en bøde på 3500 kr. første gang.

Loven gælder foreløbig resten af februar måned.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) siger:

- Det er afgørende, at vi begrænser introduktionen og spredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter fra udlandet. Vi har i den seneste tid set eksempler på, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger ikke er blevet overholdt. Derfor er det positivt, at et bredt flertal nu bakker op om, at det skal have mærkbare konsekvenser, hvis man bryder de nye isolationsregler. Mange borgere og virksomheder i landet har måttet indrette deres liv anderledes på grund af COVID-19, og derfor håber jeg inderligt, at personer, der rejser ind i landet, vil tænke på dem og gøre det eneste rigtige ved at gå i isolation i 10 dage, eller indtil de får taget en negativ test på fjerdedagen efter indrejse. Og hvis de ikke gør det, så har vi nu mulighed for at komme efter dem.

Ifølge Transportministeriet er der undtagelser fra kravet – i så fald skal man være i besiddelse af en maksimalt syv dage gammel, negativ corona-test.

”Der vil gælde en række undtagelser fra kravene om test og isolation, bl.a. for personer med fast bopæl i grænselandet (defineret i bekendtgørelsen som Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götalands len i Sverige, red.) og visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde. Udlændinge, der indrejser med henblik på at udføre arbejde, levere varer eller tjenesteydelser i eller ud af Danmark eller har et andet anerkendelsesværdigt formål, vil bl.a. heller ikke være omfattet af isolationskravet i de perioder, hvor de varetager det anerkendelsesværdige formål”, skriver ministeriet.

Læs bekendtgørelsen her

Opdateret 7. feb