Erhvervsminister: Bilka får ikke forbud mod at sælge nonfood

Lovgivning 9. feb 2021 -
2 min læsetid
This describes the image
Flere af Bilkas nonfood-afdelinger er naturligt adskilt fra dagligvarer. Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • Det er for svært at afskærme nonfood-varer og at tilse, at et forbud mod at sælge nonfood fra et hypermarked overholdes, lyder det bl.a. nu fra Dan Jørgensen

Det er ikke uden modstand, at varehuse og hypermarkeder som Bilka og Kvickly sælger nonfood, mens udvalgsvarebutikkerne må holde lukket på anden måned på grund corona-restriktioner.

Blandt mange andre har De Samvirkende Købmænd – DSK – med direktør John Wagner været ude med riven og kaldt salget fra ikke mindst Bilka for konkurrenceforvridende.

Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby er enig og har derfor stillet et opklarende spørgsmål til erhvervsministeren:  

- Vil ministeren redegøre for baggrunden for regeringens beslutning om at skabe denne urimelige konkurrencesituation?

Svaret er netop landet på Hans Kristian Skibbys bord. Heri forklarer Dan Jørgensen (S), der har vikarieret for Simon Kollerup (S) den seneste måned, blandt andet, at ”definitionen af dagligvare- og udvalgsvarebutikker er betegnelser fra hhv. lukkeloven og planloven, hvorfor vi i Danmark har valgt at lægge snittet herudfra”.

Han siger yderligere, at ”et forbud mod salg af udvalgsvarer i dagligvarebutikkerne forventes at føre til løsninger, hvor butikkerne afspærrer sektioner, som vil medføre mindre plads i dagligvarebutikkerne” – et argument, som også Salling Group har benyttet, selv om stort set alle Bilkas nonfoodafdelinger som tekstil, legetøj og elektronik ligger for sig i forhold til de afdelinger, der sælger dagligvarer.

Minister: Vanskeligt at kontrollere 

Et tredje argument fra den vikarierende minister er, at det ”vil være vanskeligt for tilsynsmyndigheder at påse overholdelsen af en regel om, at de store dagligvarebutikker godt må sælge dagligvarer, men ikke udvalgsvarer”.

Dan Jørgensen frygter ligeledes, at som ”afledt effekt vil et forbud mod udvalgsvarer i de store dagligvarebutikker også blot kunne medføre et forøget forbrugerpres andetsteds”.

Ministeren tilføjer, at størstedelen af de andre europæiske lande håndterer problematikken som Danmark.

Salling Group har selv valgt at lukke nonfood-afdelingerne i de tre Bilka-varehuse, der er opdelt i to på grund af planloven. Det er i Herning, Sønderborg og Viborg.

I den seneste tilbudsavis fra Bilka fortæller kæden dog, at kunderne ”nu igen” via click&collect og Bilka.dk kan bestille nonfood-varer til afhentning i de tre varehuse og A-Z.

Opdateret 10. feb

DH Food Professional banner