Nyt Lidl-partnerskab skal komme bierne til gode

Lidl 20. maj 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Med projekttitlen ”Lidls Bidrag” skyder Lidl gang i en landsdækkende indsats til gavn for de danske bier og andre bestøvende insekter i samarbejde med Danmarks Biavlerforening. På billedet ses Arne T. Henriksen (formand) og Lise Hansted (konsulent) fra Danmarks Biavlerforening. Foto: Lidl Danmark
  • Et nyt samarbejde mellem discountkæden Lidl og Danmarks Biavlerforening skal arbejde mod bedre vilkår for bier og andre bestøvende insekter

Levevilkårene for bier og andre bestøvende insekter er under pres i Danmark og på verdensplan, hvilket på sigt kan få betydning for vores adgang til fødevarer. FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation anslår, at 75 pct. af verdens afgrøder mere eller mindre afhænger af bier og andre insekters bestøvningsarbejde.

Derfor er 20. maj udråbt til international bidag, og i den anledning annoncerer Lidl og Danmarks Biavlerforening nu et nyt partnerskab, som blandt andet skal fremme vilkårene for de livsvigtige insekter.

- Som dagligvarekæde med stort fokus på frugt og grønt er vi fuldt ud afhængige af en rig biologisk mangfoldighed og sunde økosystemer. Det skyldes blandt andet bierne og andre insekters arbejde, at vi kan tilbyde det udvalg, vi kan i dag. Derfor har vi et stort ansvar for at gøre vores for biernes og andre insekters levevilkår, forklarer Rasmus Pape, indkøbsdirektør i Lidl Danmark.

Sammen har de udarbejdet tre overordnede fokusområder, hvor Lidl kan gøre en indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed i Danmark:

  1. Lidls sortiment skal blive endnu mere bi- og insektvenligt. Det betyder et endnu større udvalg af blandt andet dansk honning, økologiske varer og bi- og insektvenlige planter til haven.
  2. Lidl vil skabe flere naturlige levesteder og fødekilder for bier og andre insekter ved kædens butikker og lagre i Danmark. for eksempel vil der ved udgangen af 2025 være flere naturlige områder med træer, blomster og planter til gavn for biodiversiteten ved op til 25 % af alle Lidls butikker i Danmark, hvor det er muligt.
  3. Lidl vil sætte fokus på læring og oplysning ved at sprede budskabet om biers og andre bestøvende insekters afgørende betydning for bevarelse af vores økosystemer, biodiversitet og ikke mindst madforsyning i Danmark og resten af verden.

Hos Danmarks Biavlerforening er man glade for opbakningen fra Lidl.

- Det vurderes, at fire ud af fem af plantearterne i vores del af verden er helt eller delvis afhængig af insektbestøvning. Opmærksomheden på biernes livsbetingelser, og deres store betydning for bestøvning af vores fødevarer er dermed utrolig vigtig. Derfor er jeg rigtig glad for, at Lidl som dagligvarekæde tager ansvar på dette område og samtidig er med til at udbrede budskabet til deres kunder. For vi kan alle være med til at skabe bedre livsbetingelser for bierne, siger Arne T. Henriksen, formand, Danmarks Biavlerforening.

Opdateret 20. maj 2021