Fusion og nedsat rejseaktivitet sender bundlinjen i rødt for Crispy Foods

Leverandører 7. apr 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Crispy Food
  • Løbende nedlukninger af samfundet, begrænset rejseaktivitet og fusion går hårdt ud over indtjeningen i fødevarevirksomheden Crispy Foods

Den sjællandske fødevarevirksomhed Crispy Food kan med årsregnskabet 2020 sætte endeligt punktum for et turbulent år, hvor massiv omsætningsvækst gennem fusioner og opkøb går hånd i hånd med indtjeningsfald.

Det forgangne år har blandt andet budt på fusion med søsterselskabet Nakskov Mill Food med Crispy Food som det fortsættende selskab, hvilket har trukket veksler på driften.
"Fusionen er gennemført uden tilpasning af sammenligningstal efter book value-metoden, og har medført ekstraordinære driftsførte omkostninger med en væsentlig påvirkning af årets resultat og egenkapital pr. 31. december 2020 til følge" skriver Crispy Foods blandt andet i ledelsesberetningen, hvor man samtidig noterer, at "årets resultat
betragtes som ikke tilfredsstillende, men anses som forventeligt under de aktuelle markedsvilkår."

Omsætningen er med afsæt i fusionen hævet fra 159 mio. kr. i 2019 til 290 mio. kr. i 2020, mens indtjeningen dykker fra små 11 mio. kr. i plus 2019 til et underskud i underkanten af 9 mio. kr. 2020. Driftsresultatet følger samme nedadgående tendens og landet på 2 mio. kr. i underskud.

Manglende rejseaktivitet koster

Crispy Food har blandt andet fokuseret forretningen på top cup-segmentet - mejeriprodukter med drysfyldte låg. Det fokus betød blandt andet, at virksomheden i 2021 har opkøbt Constantia Flexibles' "topper"-forretning i Polen. Med overtagelsen får Crispy Foods adgang til produktionsfaciliteter i den polske by Rybnik med en samlet kapacitet på 100 mio. toppers - de små låg til drys - om året. 

Den manglende rejseaktivitet i 2020 grundet corona har dog kostet virksomheden dyrt, idet sortimentet især henvender sig til pendlere og forbrugere i transit.

"Væsentlige dele af omsætningen i Crispy Food vedrører eksport samt produktion af Top Cups til on-the-go markedet . Disse produktsegmenter har som følge af Covid-19 restriktioner med nedsat rejseaktivitet og periodiske samfundsmæssig nedlukning været særdeles hårdt ramt og har medført stor resultatpåvirkning i 2020," skriver selskabet i ledelsesberetningen.

Opdateret 7. apr 2021