Tiltale: Overtrådte pensionsselskaber konkurrenceloven ved tilbud til Salling Group?

Kriminalitet 30. aug 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Politi.dk
  • Selskaberne er tiltalt for at afgive et fælles bud, da Salling Group A/S i 2018 indhentede tilbud på en firmapensionsaftale med årlige indbetalinger på ca. 440 mio. kr.

Dansk Supermarked A/S (nu Salling Group A/S) indhentede i 2018 tilbud på en firmapensionsaftale med årlige indbetalinger på ca. 440 mio. kr. for medarbejdere og ledere i koncernen.

Men måske kom alle tilbud til detailgiganten ikke helt efter reglerne i konkurrenceloven.

I hvert fald har National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) nu rejst tiltale mod de to pensionsselskaber PKA og PKA+ for ulovligt at aftale at opdele markedet med konkurrenten Danica Pension.

Sagen handler om, at selskaberne sammen med Danica havde aftalt at afgive et fælles bud, og de to selskaber samt to personer bliver nu tiltalt for at have overtrådt konkurrenceloven ved at have aftalt at opdele markedet for livs- og pensionsforsikringer med det konkurrerende selskab ”Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab”.

Specialanklager hos NSK, Lise Kjærup-Heide, siger i en pressemeddelelse fra NSK:

”Markedsdeling er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Det begrænser konkurrencen, når to selskaber aftaler at gå sammen og dele et udbud mellem sig i stedet for at byde hver især, når samarbejdet ikke giver væsentlige effektivitetsfordele. Det går ud over kunderne, der sandsynligvis kunne have fået lavere priser eller bedre produkter, hvis virksomhederne konkurrerede mod hinanden.”

Danica får tiltalefrafald

NSK vurderer, at Danica og PKA A/S og PKA+ kunne have budt hver for sig, og at de ved at afgive et fælles bud begrænsede konkurrencen.

Både Danica og PKA A/S har i 2018 indgivet ansøgninger om straflempelse efter konkurrenceloven til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Efterfølgende politianmeldte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de to selskaber for at have overtrådt konkurrenceloven. Siden har PKA+ selvstændigt ansøgt om straflempelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at Danica opfylder betingelserne til at få et foreløbigt tilsagn om tiltalefrafald. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at PKA A/S ikke opfylder betingelserne til at opnå straflempelse, og NSK har vurderet, at dette omfatter PKA+.

Sagen mod Danica behandles særskilt.

Sagen bliver ført for retten af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som er etableret fra den 1. januar 2022.

NSK har blandt andet til formål at bekæmpe kompleks organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet, og etableringen af den nye enhed betyder derfor, at opgaver fra en række tidligere enheder i politiet og anklagemyndigheden er forankret her.

 

Opdateret 30. aug 2022