Vækst sætter Salling Group under CO2-pres

Kæder 3. aug 2022 - 3 min læsetid
This describes the image
Salling Groups adm. direktør Per Bank fotograferet under et besøg hos Netto i Polen. Arkivfoto: Paul Cooper/Salling Group
  • Som den eneste af tre dagligvarekoncerner blandt de 30 største virksomheder i Danmark har Salling Group siden 2019 udledt mere CO2 

Salling Group, Coop Danmark og Rema 1000 har sammen med 27 andre af Danmarks største virksomheder fået kortlagt deres CO-udledning i perioden 2019 til 2021 af Finans.dk.

Samlet set har virksomhederne på top 30-listen reduceret CO2-udledningen med 0,7 pct. siden 2019, mens omsætningen er steget med 29 pct. 

Ser man bort fra A.P. Møller-Mærsk, som er den største udleder, har de øvrige topvirksomheder i snit reduceret klimabelastningen med 12 pct. trods betydelig vækst.

Mens Salling Group har øget sin CO2-udledning med 60 pct. (se rettelse længere nede i artiklen), har både Rema 1000 og Coop Danmark formået et sænke udledningen med henholdsvis 19 og 21 pct. Men det skal også ses i lyset af, at Salling Group med kæderne Netto, Føtex og Bilka i perioden har haft større vækst gennem bl.a. opkøb i Polen.

CSR-direktør Henrik Vinther Olesen fra Salling Group henviser til, at Salling i 2020 købte 300 supermarkeder i Polen fra britiske Tesco.

- Indtil vi overtog dem, belastede det Tescos CO2-regnskab, så verden er ikke blevet hverken et værre eller bedre sted af, at vi har overtaget dem. Det der så er forskellen, er, at vi nu tager skridt til at fjerne gasfyrene og elektrificere og udskifte køleanlæg, så vi faktisk får taget livtag med det, siger Henrik Vinther Olesen til Finans.dk.

Efter offentliggørelsen af top 30 listen har Salling Group genberegnet sine tal og når frem til, at udslippet reelt kun er steget med det halve til 30 pct.

- Da vi ikke har skulle bruge 2019-tallene til noget, har vi ikke lavet en genberegning bagud i vores rapportering – men foranlediget af artiklen i Finans har vi genberegnet 2019 ud fra 2021-forudsætningerne, og her kan vi konstatere, at stigningen er på 30 pct., siger Henrik Vinther Olesen til Dagligvarehandlen.

Professor og formand for regeringens ekspertpanel Klimarådet, Peter Møllgaard, håber ifølge Finans.dk, at den politiske aftale kort før sommerferien om en dansk CO2-afgift, kan skubbe til de virksomheder, som endnu ikke har leveret.

Med den politiske aftale om en grøn skattereform reduceres Danmarks udledning af CO2 med yderligere 4,3 mio. ton frem mod 2030.  Med aftalen indføres en ny CO2-afgift med en sats på 750 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder uden for EU’s kvotehandelssystem og 375 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder indenfor. Mineralogiske processer mv. får en afgift på 125 kr. pr. ton udledt CO2 i 2030.
 

Opdateret 4. aug 2022