Købmandsfond vil dele flere penge ud det kommende år

Kæder 4. maj 2021 - 4 min læsetid
This describes the image
Adm. direktør for KFI Erhvervsdrivende Fond, Terje List. Foto: Helle-Karin Helstrand
  • Med en rekordhøj uddeling til de selvstændige købmænd og et rekordresultat i 2020 kan KFI dele 225 mio. kr. ud det kommende år

225 mio. kr. – så mange penge har Købmandsfonden KFI Erhvervsdrivende Fond til sin rådighed det kommende år til at dele ud blandt de selvstændige købmænd.

Det er netop besluttet på årets generalforsamling, hvor regnskabet blev godkendt og uddelingsrammen fastsat for det kommende år. Uddelingsrammen det forgangne år lå på 200 mio. kr.

- I 2021 vil vi fortsætte vores ”Strategi 2021” med fokus på en robust indtjening og en uddelingsstrategi, der i størst mulig udstrækning styrker de frie købmand i Danmark, og herunder drive bæredygtigheds-agendaen i den frie sektor. Med resultatet og et fortsat solidt kapitalberedskab har KFI igen sikret muligheden for at fastsætte en rekordstor uddelingsramme for uddelingsåret maj 2021 til maj 2022 på 225 mio. kr., siger Terje List, der har været adm. direktør for fonden siden september 2019.

KFI's formål er at støtte den selvstændige købmand, hvilket blandt andet sker via de såkaldte uddelinger. KFI kan også låne købmanden penge, stå for leasing af inventar eller stille kaution for et lån i banken. Nogle købmænd bor til leje i KFI's ejendomme.

KFI har under corona-pandemien foretaget uddelinger til sikring mod smitte i butikkerne. Blandt andet med uddelinger til plexiglas-skærme og spritdispensere. KFI uddelte ligeledes penge, der skabte muligheden for onlinehandel fra lokale butikker.

Også i 2020 blev en stor del af uddelingerne givet i forbindelse med modernisering, ombygning og udvidelse af butikker, ligesom uddannelse og videreuddannelse af købmændene var prioriteret.

KFI er medejer af Dagrofa med 42 pct., men samarbejder med alle i den frie sektor. 

 

Rekorduddeling

Uddelingsrammen er baseret på, hvor mange penge fonden tjener på blandt andet udlejning af ejendomme, og regnskabet for 2020 viser et rekordhøjt resultat på 294 mio. kr.

Det er en forbedring i forhold til 215 mio. kr. i 2019. Det er samtidig det bedste i fondens historie.

- Rekordresultatet er baseret på en effektiv administration, drift og udvikling af vores ejendomme samt en positiv regulering af værdien af ejendomsporteføljen. Samtidig oplevede vi en positiv resultatudvikling hos de associerede virksomheder og et positivt afkast fra værdipapirerne. Resultatet er således skabt i alle dele af virksomhedens forretningsområder og må på den baggrund anses som særdeles tilfredsstillende, siger Terje List.

Egenkapitalen er øget fra 3,288 mia. kr. til 3,434 mia. kr., og antallet af ejendomme er faldet fra 167 til 155.

Uddelingsåret er forskudt i forhold til kalenderåret og strækker sig fra maj til maj, fordi bestyrelsen fastsætter den nye ramme samtidig med godkendelse af regnskabet.

Kalenderåret 2020 slog rekord, når det kommer til mængden af uddelinger - nemlig 1144 mod 381 i 2019. Også beløbet er noget højere: nemlig 146,1 mio. kr. mod 115 mio. kr. i 2019.

Alt i alt er der fra 2014 og frem til udgangen af 2020 uddelt mere end 550 mio. kr. til den frie købmandssektor.

At udnytte hele uddelingsrammen er dog ikke det vigtigste, mener Terje List.

- Vi ender i dette uddelingsår på et beløb, der er væsentligt højere end året før, og det glæder os, fordi det indeholder uddelinger af meget høj kvalitet, som vi også er ret sikre på, får en længerevarende effekt, sagde Terje List i et interview med Dagligvarehandlen i marts.

- Rammen er et udtryk for, hvor mange penge vi kan afsætte - ikke hvor mange vi skal uddele. I år har hovedparten af de frivillige købmænd - nemlig 550 - på den ene eller anden måde været i kontakt med KFI. Det betyder, at man i branchen kender KFI og ved, at man kan søge uddelinger. Det er afgørende for, at vi får ansøgninger.

 

Tabt på Dagrofa

Omsætningen, der blandt andet kommer fra udlejning af erhvervsejendomme til dagligvarekæder og andre, er faldet marginalt fra 472 mio. kr. til 469 kr. Det skyldes i høj grad, at lejeindtægterne fra ejendommene faldt til 387 mio. kr. (392 mio. kr.), hvilket ifølge årsberetningen skyldes årets salg – og helårseffekten af tidligere års frasalg af ikke strategisk vigtige ejendomme.

Resultatet af associerede virksomheder udgjorde i 2020 et overskud på 36 mio. kr. mod 3 mio. kr. året før.

Det drejer sig blandt andet om grønlandske Pisiffik med 17 mio. kr. (14 mio. kr.) og K/S Danske Immobilien, der ejer ca. 3.200 lejligheder i Nordtyskland, med 57 mio. kr. (40 mio. kr.).

Derfra skal trækkes en andel af underskuddet i Dagrofa-koncernen. Den post udgjorde ifølge årsrapporten -37 mio. kr. inklusive afskrivning på goodwill. Det er 14 mio. kr. bedre end i 2019.

I 2020 blev der i Dagrofa-koncernens moderselskab Mahia 17 ApS foretaget en kapitalforhøjelse på 110 mio. kr., idet KFI og NorgesGruppen hver konverterede 55 mio. kr. af ansvarlige lån til egenkapital.

 

 

 

Opdateret 4. maj 2021