Ny måling: Flertallet af danskerne bakker op om afgift på kød

Forbrugere 30. aug 2023 -
This describes the image
Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • Fire ud af ti danskere er enige i, at Folketinget bør ændre afgiften på fødevarer, så de afspejler klimaaftrykket. Næsten hver tredje er imod, viser dugfrisk måling fra Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening.  

Skrevet af: Søren Tougaard

Danskernes modstand mod en afgift på klimabelastende fødevarer som kød er begrænset, såfremt varer som frugt og grønt samtidig bliver billigere, Det fremgår af en ny måling fra Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening, som hvert år siden 2016 har målt danskernes holdninger til kød og grøn mad.

I undersøgelsen bliver der spurgt til folks holdning til, om der skal indføres en klimaafgift på fødevarer, så f.eks. kød bliver dyrere, mens frugt og grønt bliver billigere.

Her svarer 38 pct., at de er enige eller overvejende enige i, at afgifterne på fødevarer skal afspejle fødevarernes reelle klimaaftryk, mens 29 pct. erklærer sig helt eller overvejende uenige. Tallene viser også, at en stor del af danskerne stadig er uafklarede på spørgsmålet. 24 pct. svarer hverken/eller, mens 8 pct. svarer “ved ikke”.

Hos Dansk Vegetarisk Forening er man ikke i tvivl om undersøgelsens udfald. 

- Tallene sætter en tyk streg under, at der er bred opbakning til afgifter på stærkt klimatunge fødevarer som f.eks. kød, så længe de klimavenlige fødevarer samtidig bliver billigere,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Unge spiser mere grønt 

I undersøgelsen, som er foretaget i august 2023, svarer en femtedel af danskerne, at de spiser fleksitarisk, pescetarisk, vegetarisk eller vegansk. Det er den højeste andel målt siden 2019.

Blandt danskere under 35 år er andelen vokset til 36 pct.

- Der er igen i år en stigning i andelen af danskere under 35 år, der spiser fleksitarisk. Vi kan samtidig se, at unge i langt højere grad har prøvet en masse forskellige plantebaserede fødevarer og også har lyst til at købe dem igen, siger Coops analysechef Lars Aarup om tallene.

Det er også i høj grad de unge under 35 år, der er mest positive over for en klimaafgift på 1 kr. per kilo oksekød, hvor indtægterne fra afgiften bruges på at udvikle flere klimavenlige fødevarer, hvilket der også er blevet spurgt ind til i undersøgelsen. Kun 28 pct. af de unge er helt eller overvejende uenige i en sådan klimaafgift.

I alt 1.028 danskere har deltaget i undersøgelsen, der er blevet gennemført af YouGov i august 2023 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 15-74 år.

 

 

Opdateret 30. aug 2023