Nye tal: Dagligvarepriserne stiger fortsat kun lidt

Forbrugere 10. nov 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Arkivfoto: Helle-Karin Helstrand
  • Det samlede forbrugerindeks steg med 3 pct. i oktober sammenlignet med 2020

Priserne på dagligvarer vil stige. Sådan har varslet lydt fra både leverandører og dagligvarekæder den seneste tid.

Men nye inflationstal fra Danmarks Statistik viser, at de generelle prisstigninger endnu ikke har ramt dagligvarerne.

I oktober 2021 steg det samlede forbrugerprisindeks med 3,0 pct. i forhold til samme måned året før. Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden juli 2011, hvor årsstigningen ligeledes var 3,0 pct.

Priserne på varer steg med i alt 4,2 pct., når man sammenligner med priserne i samme måned i 2020. Det er den største årsstigning på varer siden september 2008, hvor årsstigningen var oppe på 5,0 pct.

Årsagen er i høj grad prisstigninger på elektricitet, brændstof og gas.

Til sammenligningen er priserne på dagligvarer kun steget med 1,3 pct., når man sammenligner oktober 2021 med oktober 2020. Priserne på is og ost faldt og var med til at holde den samlede prisstigning nede.

I september lå prisstigningerne på dagligvarer på 1,5 pct. sammenlignet med året før.

Når dagligvarerne endnu ikke er steget, betyder det ikke nødvendigvis, at det slet ikke vil ske. Mange forudsigelser fra blandt andet dagligvarekæderne har lydt på, at prisen vil stige efter nytår.

Louise Aggerstrøm Hansen, Chefanalytiker og Privatøkonom i Danske Bank, siger dog i en analyse, at hun forventer, at inflationen har toppet i oktober, og vil aftage de kommende måneder, i takt med at de ekstremt høje energipriser kommer lidt ned igen.

- Inflationen er tydeligvis taget til de seneste måneder. Det skyldes altovervejende, at energipriserne er steget, og trækker man dem ud af tallene steg priserne kun 1,4 procent. Det er nogenlunde på linje med september, hvor inflationen fratrukket energi var 1,3 procent. Det er stadig beskedent, også i en international sammenligning. Til trods for at virksomhederne skriger på arbejdskraft og leverancer, så lader de fortsat med at være tilbageholdende med at sende regningen videre til forbrugerne, skriver Louise Aggerstrøm Hansen.

Opdateret 10. nov 2021