Coops cateringforretning kom ud af 2020 med tocifret millionunderskud

Foodservice 28. apr 2021 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Catering Danmark
  • Coop ejer halvdelen af Catering Danmark, som fik et minus på hele 15 mio. kr. sidste år

Skrevet af: Søren Tougaard

Da Coop tilbage i 2017 købte halvdelen af Catering Danmark af den fynske Færch-familie, var det med sigte på at gøre en god forretning på det buldrende foodservice-marked, som normalvis leverer langt højere vækstrater end dagligvaremarkedet. 

I 2020 har corona dog vendt op og ned på de to markeder, og det smitter af på Catering Danmarks regnskab. 

Det fynske cateringselskab tæller blandt andet koncepterne Kokken & Jomfruen og Kokkens Hverdagsmad, ligesom firmaet hver dag også leverer tusindvis af frisksmurte sandwich ud i Coops butikker.  

På grund af corona faldt cateringsselskabets aktiviteter drastisk sidste år. Catering Danmark offentliggør ikke omsætningen, men af regnskabet fremgår det, at bruttofortjenesten faldt med 33 pct. til 46,3 mio. kr. 

Samtidig blev underskuddet næsten tredoblet til 14,9 mio. kr. mod et minus på 5,7 mio. kr. i 2019. 

Resultatet betegnes som "ikke tilfredsstillende" af ledelsen. 

"Årets resultat er markant lavere end forventningerne ved årets begyndelse, primært forårsaget af covid-19 epidemien. Selskabet har modtaget støtte fra diverse kompensationsordninger, men dette har langt fra været tilstrækkelig til at afbøde den store salgsnedgang og deraf forringede effektivitet". 

"Udviklingen i covid-19 situationen er naturligvis fortsat en stor ubekendt faktor, men selskabet forventer, at opnå et positivt driftsresultat for 2021 gennem salgsfremmende aktiviteter og stor omkostningsfokus, ligesom selskabet fortsat modtager kompensation", står der i ledelsesberetningen. 

Ny direktør  

1. marts i år blev tidligere Urtekram-direktør Peter Overgaard indsat som ny adm. direktør i det underskudsplagede cateringfirma. Her afløste han Michael Lohmann Davidsen, der aldrig fik indfriet potentialet i Catering Danmark. 

Bestyrelsen, der tæller formand Mikael Thinghuus, næstformand Bjarke Hedelund Færch samt de to Coop-repræsentanter Jens Visholm og Jan Madsen venter dog bedre tider allerede i indeværende år.  

"På baggrund af salgsfremmende aktiviteter, effektivitetsforbedringer og stort omkostningsfokus er det ledelsens vurdering, at der kan opnås et positivt driftsresultat i regnskabsåret 2021. Selskabet har budgetteret med fortsat lav aktivitet grundet covid-19 frem til april 2021, og er ultimo marts 2021 foran budget for regnskabsåret 2021 trods lavere salgsaktivitet end budgetteret. Likviditeten er primo 2021 øget med 12 millioner gennem lån fra ejerne. Det er ledelsens opfattelse, at det likvide beredskab herefter er tilstrækkelig til fortsat drift".

Opdateret 28. apr 2021