Projektmager bag borgerbutikker får sæde i Landdistrikternes Fællesråd

Dagrofa 2. maj 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Brian Videbæk, der er direktør for ejendomsudvikling i Dagrofa, er nyt bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd og ses bagest som nr. 3 fra venstre. Forrest ses Fællesrådets formand Steffen Damsgaard som nr. 2 fra venstre. Foto: Landdistrikternes Fællesråd
  • Brian Videbæk, der er direktør for ejendomsudvikling i Dagrofa, er nyt bestyrelsesmedlem

Købmændene får nu en stemme i Landdistrikternes Fællesråd. På sit årsmøde har Fællesrådet valgt Brian Videbæk som nyt bestyrelsesmedlem. Han er direktør for ejendomsudvikling i Dagrofa og var blevet indstillet til posten af De Samvirkende Købmænd.

- Vi vil vækst og udvikling i hele Danmark. Det er hjerteblod for Dagrofa og for mig. Den nye post skal bruges til at gøre en forskel, både for dagligvarehandlen i de mindre byer, men også for de mennesker, der lever deres liv i de dele af landet, hvor der er lidt længere mellem husene, siger Brian Videbæk.

Fra sit arbejde med at hjælpe borgerbutikker fra idé til drift har Brian Videbæk opnået en tæt kontakt med lokale ildsjæle.

- Jeg ved, hvad stærke og aktive lokalsamfund betyder for den lokale udvikling. Jeg glæder mig derfor til at samarbejde om den fælles indsats for at skabe liv, vækst og udvikling i hele Danmark, siger han.

Dagrofa har arbejdet med borgerinvolvering i butiksåbninger siden 2011.

– De første år var vi slet ikke klædt på til borgermøderne. Vi havde endnu ingen brugbare modeller at trække på. Så vi måtte forsøge os frem og skabe dem hen ad vejen, har Brian Videbæk tidligere forklaret.

Siden fik Dagrofa i samarbejde med den KFI Erhvervsdrivende Fond DSK udviklet hjemmesiden Butiksdrejebogen.dk, hvor der blev samlet en række modeller til at etablere dagligvarebutikker baseret på crowdfunding.
 

Opdateret 2. maj 2022