Arla søsætter ny klimakampagne

Bæredygtighed 24. okt 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Arla
  • Kampagnen ”Mælk er mere end mælk” skal vise, hvordan Arla samarbejder med forskere, universiteter og eksperter om at finde bæredygtige løsninger i hele værdikæden.

Skrevet af: Søren Tougaard

Dansk landbrug er blevet et varmt tema i valgkampen. Venstrefløjen taler f.eks. for en CO2-afgift for landbruget som værktøj til at nedbringe erhvervs store klimaaftryk, mens den borgerlige, liberale lejr mener en sådan afgift vil skade landbrugets konkurrenceevne og gør varerne endnu dyrere for forbrugerne.

I valgkampens slutspurt søsætter mejerigiganten Arla nu en ny klimakampagne, "Mælk er mere end mælk". der skal vise omverdenen de mange initiativer, som andelsvirksomheden og dets ejere, landmændene, har iværksat for at nå i mål med Arlas egne klimamål.

I 2030 skal Arla have reduceret CO2-udledningen med 30 pct. på vejen mod at være helt klimaneutral i 2050. 

Og det er udgangspunktet for en lang række samarbejder og partnerskaber, som fremhæves i den nye kampagne.

Helt konkret arbejder Arlas landmænd blandt andet med hinanden om at finde bæredygtige løsninger på pilotgårde, hvor nye løsninger afprøves. Derudover samarbejder de med eksperter og forskere om at udvikle klimavenligt foder, og om at omdanne komøg til biogas, som f.eks. bruges som brændstof i Arlas biogaslastbiler.

Arla samarbejder desuden med udviklere om tekniske løsninger som eksempelvis sensorer, der kan måle køernes sundhed og trivsel.

- Vi har stort fokus på at reducere vores udledning på gårdene, som er den største del af Arlas samlede udledning. Senest har vi derfor øremærket 3,7 mia. kroner til en ny afregningsmodel til landmændene i vores syv hjemmemarkeder, der skal belønne landmændene for de bæredygtighedstiltag, der allerede er sket på gårdene, og dem som sker i fremtiden, siger Arlas landelanddirektør i Danmark Helle Müller-Petersen og tilføjer:

- I sidste ende handler det om, at det skal være let for danskerne at inkludere mælk som en del af en bæredygtig kost. Men klimaudfordringen er en kompleks størrelse, som vi ikke kan løse alene. Derfor gør vi og vores landmænd alt, hvad vi kan for at nedbringe vores udledning i tæt samarbejde med forskere, universiteter, forbrugere og andre virksomheder. Altid med den ufravigelige ambition om hele tiden at blive bedre og mindske vores aftryk på klima og natur.

       

Opdateret 24. okt 2022