Erhvervslivet er klar til en ensartet CO2-afgift

Afgifter 25. jan 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Arkivfoto: Henrik Frydkjær
  • Netto-direktør Michael Løve er klar til en høj afgift på CO2 mod lempelser i selskabsskatten

En spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført af tænketanken Cevea, blandt et repræsentativt udsnit af danske virksomheder viser, at dansk erhvervsliv ønsker en ensartet CO2-afgift, og at mange virksomheder allerede har foretaget investeringer for at reducere udledningen af CO2. 

Godt 6 ud af 10 virksomheder (62 pct.) har inden for de seneste to år foretaget investeringer for at reducere virksomhedens CO2-udledning. Selv blandt de virksomheder, som ikke har investeret grønt de seneste år, er der et flertal, der mener, at der bør indføres en ensartet CO2.

Cevea mener, at en ensartet CO2-afgift bør indføres hurtigst muligt.

- Selvom afgiften af hensyn til implementering først kan træde i kraft om nogle år, er det afgørende, at der træffes en klar og konkret beslutning nu, så virksomhederne med det samme kan begynde at indrette sig efter det. Her kan man lade sig inspirere af den norske regerings strategi, som bygger på en gradvis indfasning af CO2-afgiften frem mod 2030, skriver Cevea i forbindelse med offentliggørelsen af sin analyse.

En af fortalerne for en ensartet CO2-afgift er Nettos direktør Michael Løve. Set med hans øjne burde varer, der forurener klimaet, allerede nu koste mere i butikskæden.

- Jeg er frustreret over, at der ikke er sket noget. Hvis det var økonomisk rentabelt at sænke sit CO2-aftryk, skete det meget hurtigere, end det gør, siger han til dagbladet Børsen.

Han tilføjer, at markedskræfterne er den hurtigste vej til at få os til at prioritere anderledes. 

Michael Løve henviser til Dansk Erhvervs forslag om en afgift på 1000 kr. pr. ton CO2 mod lempelser på f.eks. selskabsskatten:

- Hvis man gør det klogt, kan man gøre CO2-afgiften lidt større og dermed mere effektiv i forhold til at flytte forbruget mod det mere klimavenlige.

Med klimamærket "Skyen" har Netto gennem 2021 forsøgt at guide Nettos kunder mod mere klimavenlige alternativer under indkøbsturen. 
 

Opdateret 25. jan 2022