Ekspertgruppe præsenterer modeller for ny CO2-afgift

Afgifter 8. feb 2022 - 2 min læsetid
This describes the image
Foto: Colourbox
  • En ny afgift på 350 kr. per ton CO2 skal indfases fra 2025 og stige gradvist mod 2030. Virksomhederne får til gengæld en skatterabat, lyder oplægget.   

Skrevet af: Søren Tougaard

En nedsat ekspertgruppe bestående af nogle af landets fremmeste økonomer har i dag fremlagt deres bud på, hvordan fremtidens CO2-afgift kan komme til at se ud. 

Ekspertgruppen med økonomiprofessor Michael Svarrer i spidsen har præsenteret tre forskellige bud, der alle indfases fra 2025 med 350 kr. per ton CO2 og stiger gradvist frem mod 2030. 

En model er at sætte prisen til 750 kr. for at udlede en ton CO2 i 2030, hvilket forventes at flugte med EU's prissætning for en CO2-kvote.

Modellen ventes at indbringe statskassen 0,8 mia. kr., som gives tilbage til virksomhederne i form af en laveres selskabsskat, der reduceres med 0,6 procentpoint. 

En andel model bygger videre på det første forslag, men her får tunge industrivirksomheder, der arbejder med mineralogiske processer, f.eks. Aalborg Portland, en særlig rabat. 

- En ensartet CO2-afgift er et helt centralt værktøj på vejen til at indfri Danmarks ambitiøse klimamål. Det skal være dyrere at forurene i Danmark, og danske virksomheder skal have et langt stærkere incitament til at omstille sig fra sort til grøn. Med ekspertgruppens anbefalinger har vi nu et solidt grundlag til at starte politiske drøftelser. Det bliver ikke let, men det her kan og skal lade sig gøre, siger klimaminister Dan Jørgensen.

70 pct. CO2-reduktion i 2030

Uanset hvilken model, de politiske partier finder bedst, er formålet med den grønne afgift en samlet reduktion af Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. 

Dansk Erhverv har længe været fortaler for en ambitiøs grøn skattereform, hvor en høj CO2-afgift i 2030 fremmer grønne investeringer, men hvor det samlet set ikke bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark.

- Vi skal have mest klima for pengene og mest innovation for klimaet. Og vi skal nå klimamålene på den billigste og mest effektive måde. Det gør vi ved at øge skatten på CO2, så forureneren betaler, uden at gøre det dyrere at drive virksomhed. Derfor bakker Dansk Erhverv varmt op om ekspertgruppens forslag en CO2-afgift, som går hånd i hånd med lempet erhvervsbeskatning. På den måde leverer vi på klimamålet og øger samtidig velstanden, så der er råd til velfærd, siger markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv Ulrich Bang.

Dansk Erhverv opfordrer regeringen til med det samme at indkalde til forhandlinger om en grøn skattereform.  

Opdateret 8. feb 2022